Welkom bij SHARE Meets

Je bent ieder kwartaal welkom bij SHARE Meets op inspirerende pop-up locaties verspreid door de regio. De setting is informeel en interactief. Concreet aan de slag. Het SHARE netwerk benutten voor een sneeuwbaleffect zodat we versnellen. Samen realiseren we een samenleving die toekomstbestendig is en innovatie aanwakkert. Daarmee is SHARE niet alleen een uniek podium maar ook een perfect bussinessnetwerk in Haarlemmermeer en metropoolregio Amsterdam. 

SHARE Meets Biodiversiteit

SHARE Meets stond in het teken van biodiversiteit. Velen zetten zich in voor het beschermen en vergroten van biodiversiteit. Dat komt omdat dit veelomvattend en enorm belangrijk is voor het leven op aarde. De online bijeenkomst voor ondernemers startte met beelden van de Britse bioloog David Attenborough. Als eerste vertelden Hanneke van Ormondt (Urgenda) en Franke van der Laan (Stichting MEERGroen) over het “Haarlemmermeerse boomweggeefmodel”. Ooit begonnen in Haarlemmermeer en nu nationaal, verzamelen zo’n 1600 vrijwilligers het teveel aan jonge bomen en struiken in natuurgebieden. Onder toezicht van de boswachter of terreinbeheerder krijgen deze jonge zaailingen een plek waar ze kunnen groeien. Op het platteland, in achtertuinen, op bedrijventerreinen en in gemeentebermen bijvoorbeeld. Het gaat om minimaal 1 miljoen jonge bomen met het grote voordeel dat ze al massa hebben. “En dat hoeft niks te kosten,” zegt Franke van der Laan. 

SHARE Meets SHARE AWARD 2020

De SHARE AWARD is een blijk van erkenning voor het bedrijf dat opvalt op het gebied van duurzame innovatie en pionieren. Dit jaar ging de prijs naar Hero Balancer.  Wethouder Marja Ruigrok (Economie en Innovatie) reikte de prijs uit. Het bedrijf krijgt een SHARE Boost lunch aangeboden met de SHARE-founders. Het winnende Hero Baancer verduurzaamt gebouwen door middel van slimme software. De jury vindt dit een aansprekend voorbeeld van de nieuwe economie. Hero Balancer biedt een laagdrempelig, maar bovenal kostenbesparend product. Zo wordt bijgedragen aan een beter binnenklimaat, een duurzame CO2-vermindering en een lagere energierekening. Slimme meet-en regelsystemen zorgen voor een optimale afstemming en grootschalige verwarmingssystemen verwarmen zo nooit meer overbodig op. Omdat de jury onder de indruk is van de duurzame inspanningen van de lokale zelfstandige ondernemer was er voor No Waste Decoration een eervolle vermelding.


SHARE Meets Groot Schiphol Bereikbaar

De eerste SHARE Meets van dit jaar stond in het teken van Groot Schiphol Bereikbaar. Het was oorspronkelijk gepland op 25 maart maar werd vanwege de coronacrisis omgezet in een webinar dat op 20 mei plaatsvond. Zo’n digitale oplossing past ook helemaal bij het innovatieve karakter van SHARE. Het werd daarmee de eerste grote bijeenkomst tijdens de coronacrisis voor Haarlemmermeer. Wethouder Marja Ruigrok (Economie en Innovatie) zette het mobiliteitsvraagstuk in de MRA in één keer neer: “Natuurlijk grijpen we elke kans hierin aan om slimme keuzes te maken. En in elk geval willen we voor de meest kansrijke en effectieve projecten de planvorming voortzetten. Op veel plekken voorzien we geen problemen. Maar op plekken waar de dichtheden hoog en de reizigersstromen flink zijn, is dat een heel ander verhaal. Daar is van alle betrokkenen extra inzet en flexibiliteit nodig.” Al voor de coronacrisis was het college van B en W van Haarlemmermeer al overtuigd van het nut en de noodzaak van anticyclisch investeren. Marja Ruigrok is als wethouder ook dagelijks bestuurder van de Vervoerregio Amsterdam. “Juist nu is het enorm belangrijk om de economie draaiend te houden en in te spelen op het herstel. 

SHARE Meets ‘De energietransitie doe je samen’

“De energietransitie is een proces van de lange adem. We moeten daarin slim samenwerken en elkaar helpen,” hield wethouder Jurgen Nobel de ondernemers en andere belangstellenden van SHARE Meets voor. Op de agenda van de bijeenkomst op 2 december stond de vraag centraal, hoe we van fossiele brandstoffen naar een Haarlemmermeer gaan dat in 2050 CO2-neutraal is. Nederland maakt ruimte voor de opwekking van duurzame energie en het aanleggen van netwerken voor warmte en elektriciteit. Wethouder Jurgen Nobel liet er voor de deelnemers geen misverstand over bestaan: “De energietransitie is van ons allemaal. Naast geduld zijn draagvlak, goede communicatie en goed kijken hoe andere gemeenten met oplossingen komen, belangrijke voorwaarden. Voor Jurgen Nobel is het enorm belangrijk dat er draagvlak is. “We willen iedereen meekrijgen. Verder is het van belang dat we goed communiceren over wat we doen, wat we willen en hoe we dat denken te doen. Ook willen we een slimme volger zijn. Dat betekent dat we alle initiatieven goed in de gaten houden en meenemen wat goed voor ons is.


SHARE Meets Pharos Hoofddorp & uitreiking SHARE Award 2019

SHARE Meets in Pharos Hoofddorp stond in het teken van de uitreiking van de SHARE AWARD 2019. Innovatieve ontwikkelingen en kansen in de regio rondom spraakmakende duurzame cases en bedrijven. Met onder andere The Waste Transformers, de winnaar SHARE AWARD 2017. Het bedrijf heeft wereldwijde impact met het omzetten van afval in energie. Van Colombia tot Amsterdam hebben hotels, havens en steden de mogelijkheid hun afval zelf om te zetten in schone energie. Chief Technology Officer van Amsterdam Ger Baron vertelde over de Smart City die leefbaar én duurzaam is. Door nieuwe technologieën slim in te zetten voor stadse problemen zoals mobiliteit en de groeiende afvalstromen. Met inspirerende praktische voorbeelden over de successen en dilemma’s van het digitale domein. Welke stappen zijn nodig? De SHARE Award 2019 is gewonnen door Algae Innovations, een bedrijf dat opvalt in Haarlemmermeer op het gebied van duurzame innovatie en pionieren. 

SHARE Meets innovatieve woningbouw: ‘Dit zijn initiatieven waarvan je blij wordt’

Tot 2040 worden er in Haarlemmermeer 20.000 woningen bijgebouwd. Hoe ga je dat doen? Dit vraagt om innovatieve ontwikkelingen rondom energie, circulair bouwen, water, geluid en biodiversiteit. Ruim 70 deelnemers vanuit bedrijven en organisaties kwamen op 2 juli naar SHARE Meets in het Cruquius Museum, dat symbool staat voor pionieren in de polder. Treffender kon het bijna niet. “Om vaart te kunnen maken met bouwen staat opschaling centraal, is bestaande en nieuwe kennis collectief, verhogen we de circulaire lat in elk project en verbinden we relevante organisaties in ons netwerk. We willen bijdragen aan een onomkeerbare beweging in de bouwsector, zowel aan opdrachtgevende als opdrachtnemende kant. Door deze beweging worden andere typen gebouwen gebouwd en wordt op een nieuwe manier naar gebiedsontwikkeling gekeken. Steden zijn of worden dan ‘futureproof’ en mensen wonen en werken prettig in de MRA.”


SHARE MEETS Young Sustainable: van Hyperloop tot Solar Boat

Haarlemmermeer barst van jong talent op het gebied van wetenschap, techniek en duurzame innovaties. Daarom streek SHARE Meets, het netwerkevent over duurzame innovaties, dit keer neer bij het Kaj Munk College. Deze middelbare school timmert flink aan de weg met innovaties. SHARE Meets liet hen aan het woord en nodigde er andere jonge profesionals bij uit. Welke oplossingen hebben ze bedacht en welke kansen zien zij? Bij de start van de bijeenkomst op 3 april somde gastheer en teamleider Bert van Vliet bij het Kaj Munk 10-tallen voorbeelden op van innovaties die op zijn school het licht zien. Daar hoort tot verrassing van velen ook het ontwerp van het watertappunt bij dat nu op bijna alle NS-Stations wordt neergezet. Nog maar anderhalve week geleden onthulde wethouder Marja Ruigrok (Economie en Innovatie) het Hoofddorpse watertappunt. Zij haalde in haar toespraak vele circulaire voorbeelden aan die in Haarlemmermeer gemeengoed zijn geworden.

SHARE Meets Schiphol - Op weg naar meest duurzame luchthaven ter wereld

Luchtvaart en duurzaamheid, kan dat samengaan? Wie de recente discussies in het nieuws volgt zou zeggen van niet. Maar tijdens SHARE Meets donderdag 6 december klonken andere geluiden. Schiphol wil de meest duurzame luchthaven ter wereld worden. Ook heeft de Nederlandse luchtvaartsector een actieplan gemaakt om te komen tot 35 procent minder CO2-uitstoot in 2030. Adam Elzakalai, wethouder Luchthavenzaken van Haarlemmermeer, is optimistisch: “Schiphol is wat mij betreft de mooiste en beste luchthaven ter wereld. Natuurlijk biedt een luchthaven in stedelijk gebied uitdagingen, maar laten we daar het positieve van inzien.” Hij riep de deelnemers op om samen te werken aan de luchthaven van de toekomst. “De kennis en de kunde die wij daarbij opbouwen zijn prachtige producten om te exporteren.” De bijeenkomst vond dit keer toepasselijk plaats in het Luchthavengebouw op Schiphol. Bekijk hier het filmpje.


SHARE Meets Circular Food - Zwammen, karma shoarma en ganzenballen

Bij binnenkomst zie je de levende, groene plantenwand en stoelen die voor 60% uit gerecyclede PET-flessen bestaan. Dit alles onder een eeuwenoude houten kapconstructie voorzien van moderne, hergebruikte industriële elementen. C-Bèta aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp straalt uit wat het is, een creatieve broedplaats voor de circulaire economie. Niet zo gek dat SHARE Meets deze locatie heeft uitgekozen voor de bijeenkomst die geheel in het teken staat van circular food. Deelnemers en sprekers gaan vandaag in op het creëren van waarde voor afval in de voedselindustrie. Een verhaal over economie en geld, maar vooral ook over zwammen, karma shoarma, gered fruit en ganzenballen. Want food, dat moet je proeven! Doel is om ideeën uit te wisselen. Initiatieven om partijen in de voedselketen met elkaar te verbinden om samen een duurzaam voedselsysteem te realiseren, waarin niks wordt weggegooid. Bekijk hier het filmpje. 

SHARE Meets Pharos - werken in Pharos Hoofddorp wordt een feestje

Het uitzicht vanaf de 18e verdieping van het Pharos-gebouw naast station Hoofddorp is adembenemend. Maar dat was niet de enige reden om deze plek te kiezen voor de zesde SHARE Meets op 15 juni. Ontwikkelaar CAIRN wil van het gebouw de meest gezonde en energieopwekkende werkomgeving van Europa maken. Net zoals de vroegere Pharos-vuurtoren in het oude Alexandrië, wil het Pharos-gebouw een baken en een lichtpunt zijn, maar dan een lichtpunt voor gezond en energiek werken. “De mens is al 2,5 miljoen jaar op aarde. Pas recent in onze geschiedenis zijn we binnen gaan zitten achter onze computerschermen. We brengen veel tijd door in gebouwen die energie slurpen of ons ziek maken. Dit moet een gebouw worden waar je juist energie van krijgt”, zegt Xander Meijer van Stichting De Nieuwe Draai. Bekijk hier het filmpje. 


SHARE Meets Burgerweeshuis - duurzaam getransformeerd Rijksmonument

Het voormalige Burgerweeshuis in Amsterdam-Zuid vormde het bijzondere decor van SHARE Meets. De deelnemers kregen een kijkje in de keuken van dit Rijksmonument na een anderhalf jaar durende transformatie en restauratie. Ook ging het over circulair Schiphol en hielden gebiedsontwikkelaar BPD en C-Creators een snelkook-workshop over de duurzame ambities voor Lisserbroek-Noord. SHARE Meets is een serie bijeenkomsten van bedrijven, organisaties en de gemeente Haarlemmermeer met als doel de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Michiel Ruis, directeur bij de gemeente Haarlemmermeer: "Dat SHARE Meets over de Ringvaart is getrokken toont het belang van regionale samenwerking."

SHARE Meets Hergebruik Grondstoffen

"Wie heeft er vanochtend zijn geitenwollen sokken aangetrokken?" vroeg wethouder John Nederstigt in zijn openingstoespraak bij SHARE Meets op 1 december. Gelach in de zaal. De wethouder: "Ik wil maar zeggen: circulair denken en doen is allang geen idealisme meer, maar een model om ook in de toekomst een boterham mee te verdienen." Hergebruik van grondstoffen was het thema van de vierde editie van SHARE Meets, dit keer te gast bij Rabobank Regio Schiphol, één van de SHARE-founders. Lex Hendriksen, programmamanager Grondstoffen van Metropoolregio Amsterdam (MRA): "Deze regio behoort tot de economisch sterkste in Europa, maar op het gebied van duurzaamheid is nog een slag te slaan." Dit samenwerkingsverband van twee provincies, 33 gemeenten en een Vervoerregio heeft als doel de concurrentiepositie van de regio te versterken.

 


SHARE Meets Lisserbroek

“Ik zou bijna zeggen: het gas erop”, aldus John Nederstigt, wethouder Duurzaamheid, tijdens ‘SHARE meets’ vrijdag 15 september in Lisserbroek. Thema van deze bijeenkomst is de overgang naar duurzame energie. Velen in Haarlemmermeer delen met de wethouder het gevoel van urgentie. De inschrijving voor de bijenkomst was in een mum van tijd vol. “In juli liet een enorme ijsschots los op Antarctica, in Zwitserland brak deze maand de Triftgletsjer af.” Nederstigt benadrukt in zijn verhaal dat de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker en harder worden. Een massale beweging is nodig om het tij te keren. De initiatiefnemers van SHARE (bedrijven en gemeente) willen een versnelling inzetten in de transitie naar duurzame energie. Welke kansen en mogelijkheden liggen er in de polder? Hoe kunnen we die gezamenlijk oppakken?