SHARE Haarlemmermeer

Haarlemmermeer werkt aan de transitie naar een circulair gezonde samenleving, voor onszelf én voor toekomstige generaties. Dat doen we omdat grondstoffen schaarser worden en klimaatverandering voor meer wateroverlast én droogte zorgt. We gaan de klimaatverandering tegen, maken onze polder uiteindelijk energieleverend, werken aan een robuust en duurzaam watersysteem, produceren grondstoffen in plaats van afval én zorgen voor gezonde scholen en kantoren.

SHARE Haarlemmermeer is een initiatief vanuit het bedrijfsleven en de gemeente Haarlemmermeer om samen te werken aan een duurzame samenleving. Doel is nieuws en ervaringen delen. We verkennen bijzondere plekken en pioniers in Haarlemmermeer en metropoolregio Amsterdam. Zo leren we samen hoe we sectoren kunnen verbinden, gebruik kunnen maken van elkaars grondstoffen, kennis en kunde, elkaar kunnen versterken en slimme innovaties kunnen vertalen naar een circulaire en gezonde regio. Bekijk hier de korte film. 

Je bent ieder kwartaal welkom bij SHARE Meets op inspirerende pop-up locaties verspreid door de regio. De setting is informeel en interactief. Concreet aan de slag. Het SHARE netwerk benutten zodat het sneeuwbaleffect groter wordt. Samen realiseren we een circulaire economie, die toekomstbestendig is, banen creëert en innovatie aanwakkert. Daarmee biedt SHARE niet alleen een uniek podium maar ook een perfect businessplatform in Haarlemmermeer en metropoolregio Amsterdam.  

Duurzaamheid leeft in de Haarlemmermeer
SHARE is een initiatief van gemeente Haarlemmermeer en Founders uit het bedrijfsleven: "Samen maken wij ons sterk voor de transitie naar een circulaire samenleving. Dat vraagt om een andere manier van denken en werken. Duurzaamheid gaat verder dan energie, mobiliteit, afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen. Het gaat over de manier waarop we in de toekomst willen wonen, werken, leren en leven met als ultieme doel een circulaire samenleving. Haarlemmermeer heeft de sterkste lokale economie van Nederland en de Metropoolregio Amsterdam is één van de sterkste regionale economieën van Europa. Dat biedt enorme kansen én een grote verantwoordelijkheid om samen te werken aan een duurzame wereld. Er gebeurt al veel, maar er moet méér en het moet sneller. Daarvoor zijn coalities en verbintenissen nodig, ruimte om te experimenteren en uitwisseling van ervaringen en inzichtenWe nodigen je van harte uit om mee te doen!” 

SHARE Open Business Pitches
Tijdens SHARE in Sugar City toonden startups én gevestigde ondernemingen duurzame innovatieve businesscases en icoonprojecten. Een unieke kans om in contact te komen met pioniers, spraakmakende initiatieven, potentiële partners en investeerders. 

Bekijk hier de filmpjes van SHARE Business Pitches.