SHARE Haarlemmermeer

Haarlemmermeer werkt aan de transitie naar een circulaire samenleving. We maken onze polder energieleverend, werken aan een robuust en duurzaam watersysteem, produceren grondstoffen in plaats van afval én zorgen voor gezonde scholen en werkomgevingen. SHARE Haarlemmermeer is een initiatief vanuit het bedrijfsleven en de gemeente om samen te werken aan een duurzame gezonde samenleving. Doel is nieuws, kennis, inspiratie en ervaringen delen, innovaties op gang te brengen en concrete samenwerkingen te faciliteren. We verkennen bijzondere initiatieven, bedrijven, kansen, onderzoeksprojecten en pioniers. Zo leren we hoe we gebruik kunnen maken van grondstoffen, kennis en kunde, elkaar kunnen versterken en innovaties slim kunnen vertalen naar de regio.

Je bent ieder kwartaal welkom bij SHARE Meets op inspirerende pop-up locaties verspreid door de regio. De setting is informeel en interactief. Concreet aan de slag. Het SHARE netwerk benutten voor een sneeuwbaleffect zodat we versnellen. Samen realiseren we een circulaire samenleving die toekomstbestendig is en innovatie aanwakkert. Daarmee is SHARE niet alleen een uniek podium maar ook een perfect businessnetwerk in Haarlemmermeer en metropoolregio Amsterdam.  

SHARE is hét innovatieve netwerk in de regio Haarlemmermeer. 
Nieuws, ervaring en duurzame inspiratie delen. Elkaar versterken!
SHARE is een initiatief van gemeente Haarlemmermeer en Founders uit het bedrijfsleven: ""Haarlemmermeer bruist, er is volop ruimte en samen maken wij ons sterk voor de transitie naar een duurzaam gezonde samenleving. Dat vraagt om een andere manier van denken en werken. Duurzaamheid gaat verder dan energie, mobiliteit, afvalscheiding, hergebruik van grondstoffen of biodiversiteit. Het gaat over de manier waarop we in de toekomst willen wonen, werken, leren en leven. Haarlemmermeer heeft de sterkste lokale economie van Nederland en de Metropoolregio Amsterdam is één van de sterkste regionale economieën van Europa. Dat biedt enorme kansen om samen te werken. Daarvoor zijn coalities en verbintenissen nodig, ruimte om te experimenteren en uitwisseling van ervaringen en inzichten. De regio barst van het talent op het gebied van wetenschap, techniek en duurzame innovaties. We verkennen bijzondere plekken en pioniers in Haarlemmermeer en metropoolregio Amsterdam. We nodigen je van harte uit om mee te doen!”  Bekijk hier de korte film