dinsdag 09 juli 2024

Bouwrevolutie door circulair en biobased bouwen

Stel je voor: een terrein zo ver als je kan kijken. Overal staan of liggen gesorteerde bouwmaterialen: stenen, rioleringsbuizen en betonnen balken. Zelfs complete bruggen. Welkom op de materialenhub van Dura Vermeer in Cruquius! Want waarom nieuwe bouwmaterialen gebruiken als het bouwmateriaal er al is? Dat is in een paar woorden de kern van deze materialenhub waar de ondernemers van SHARE Meets te gast zijn. Thema is circulair en biobased bouwen. Circulair bouwen is het hergebruik en de verlenging van de levensduur van materialen en gebouwen. Biobased bouwen wil zeggen: het gebruik van natuurlijke en hernieuwbare materialen. Het doel van beide is om de gevolgen voor het milieu van de bouw te verkleinen en een duurzame toekomst op te bouwen.

Bereikbaar via gebruikte brug
Dat het hergebruik van bouwmaterialen in de praktijk werkt, laat wethouder Marja Ruigrok zien. In haar portefeuille Verkeer en Vervoer was er voor het werk aan de A44 behoefte aan een tijdelijke fietsbrug. Die haalt ze van de Bruggenbank, een soort Marktplaats voor bruggen. Na een paar kleine aanpassingen aan de aangekochte brug, zet de aannemer de brug er zo in. Het omgekeerde werkt ook: de brug die de gemeente gebruikte bij de werkzaamheden aan de Oude Haagseweg over de ringvaart, staat op de Bruggenbank te koop. “Dit is een hele mooie manier om Haarlemmermeer bereikbaar te houden op een circulaire manier!” aldus de wethouder.

Efficiënter materiaalgebruik
Innoveren is hard nodig, want bouwen heeft flinke gevolgen voor het milieu. Vandaar dat gastheer Adelbert de Vreese, directeur Infra Regionale Projecten bij Dura Vermeer, er zijn missie van heeft gemaakt om dat te veranderen. Door hergebruik van materialen te stimuleren en afval te verminderen, wil hij de bouwsector duurzamer maken. De Vreese gelooft dat de hub zorgt voor efficiënter materiaalgebruik en minder milieuschade.

Net Zero
Dura Vermeer laat zien werk te maken van de vermindering van de CO2-uitstoot. In de vorig jaar geïntroduceerde duurzaamheidsstrategie ‘Op naar Net Zero’ wil het bouwbedrijf korte metten maken met die uitstoot. “CO2 is een belangrijke veroorzaker van de opwarming van de aarde en daarmee klimaatverandering. Actie is vereist bij dit urgente vraagstuk,” vertelde Wendeline Besier, directeur Duurzaamheid. Het doel van het ambitieuze Net Zero-programma is om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren en in 2050 helemaal geen CO2 meer uit te stoten. Het bedrijf heeft de CO2-uitstoot van transport tot productie in kaart gebracht. Het bereiken van Net Zero in 2050 vereist samenwerking door de hele keten en biedt nieuwe kansen voor innovatie.

Hoe pakt Dura Vermeer dit aan? Het bedrijf wil optreden als versneller. Medewerkers worden gestimuleerd om proactief extra stappen te zetten, om duurzaamheidskansen te zien en te benutten. Hiermee streeft het bedrijf ernaar niet alleen om de ambitie waar te maken, maar ook die van de opdrachtgevers, leveranciers en klanten. “We weten dat het een uitdaging is, we hebben elkaar nodig om dit voor elkaar te krijgen. Onze leveranciers vragen we om duurzame oplossingen, zodat we samen meer waarde creëren. Vanuit onze rol adviseren, innoveren en investeren we graag mee.”

Ze startte haar presentatie met een indrukwekkend filmpje waarin de 7-jarige Teddy ieders medewerking vraagt om de CO2 uitstoot te verminderen. Dat zal bij veel deelnemers aan de bijeenkomst nog op het netvlies staan.

Biobased materialen in de praktijk
Hoe Dura Vermeer de Net Zero strategie in de praktijk in hun projecten toepast, vertelde Erik van Doorn, bedrijfsleider civiel bij Dura Vermeer. Hij gaf voorbeelden van de inzet van biobased materialen zoals olifantsgras, hout, hars en hennep. Erik legde uit hoe deze materialen niet alleen hernieuwbaar zijn, maar ook bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Ook liet hij zien hoe bestaande infrastructuur, zoals bruggen, circulair kan worden hergebruikt. Dat levert zowel economische en ecologische voordelen op.

Natuurlijke materialen
Geen bijeenkomst over duurzame bouwmaterialen zonder BioBound. Dit bedrijf won afgelopen jaar de SHARE Award 2023, een blijk van erkenning vanwege de duurzame innovatie en pionieren. Directeur Jaap Schotanus legt uit dat door gebruik te maken van olifantsgras en andere natuurlijke materialen, Bio Bound circulaire betonproducten maakt. Het Take back systeem van Bio Bound zorgt ervoor dat aan het einde van de levensduur de producten worden teruggenomen en opnieuw verwerkt. Hierdoor ontstaat er een gesloten kringloop met als gevolg een flinke vermindering van de CO2-uitstoot. Jaap benadrukte ook de rol van Urban mining, waarbij materialen uit afgebroken gebouwen worden hergebruikt.

Kijkje achter de schermen
Lars den Hartog, projectleider bij Dura Vermeer, nam de deelnemers aan SHARE Meets mee naar buiten. Hij liet zien hoe de materialenhub in de praktijk werkt en hoe bouwmaterialen worden hergebruikt. Lars legde uit hoe de hub bijdraagt aan duurzaamheid door afval te verminderen en materialen efficiënt te gebruiken. Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen en leren over de innovatieve manieren waarop Dura Vermeer bouwt aan een duurzame toekomst.

Economische voordelen
Jos Ruigrok, adviseur duurzaamheid GWW bij de gemeente, was de laatste gast die gespreksleider Margo Spek aankondigde. Hij zette een gemeentelijk circulair materialendepot op. Het depot, dat vorig jaar werd geopend, bewijst z’n bestaansrecht keer op keer. Het staat in Nieuw-Vennep en leidt tot een aanzienlijke vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen en CO2-uitstoot. Het depot toont aan dat hergebruik en circulariteit niet alleen milieuvriendelijk zijn, maar ook economische voordelen bieden. En dat is in deze onzekere en dure tijd hard nodig!

Conclusie
SHARE Meets toont aan dat circulair en biobased bouwen niet alleen noodzakelijk is voor een duurzame toekomst, maar ook haalbaar en economisch voordelig kan zijn. Door samenwerking en innovatieve denkwijzen verandert de traditionele bouwnijverheid in een branche die bijdraagt aan de oplossing van klimaatproblemen. De deelnemers vonden het een inspirerende bijeenkomst die de weg wijst naar een duurzame toekomst in de bouw.