The Waste Transformers winnaar SHARE Award 2017 Afval geeft energie!

Groente-, fruit- en tuinafval waardevol maken door het om te zetten in energie. Dat kan en dat gebeurt. The Waste Transformers doet dit op lokale schaal. Het in Haarlemmermeer gestarte bedrijf heeft hiermee inmiddels wereldwijde impact. The Waste Transformers nemen daarom de zevende SHARE Award mee naar huis. De SHARE Award is een blijk van waardering voor een bedrijf uit de regio Haarlemmermeer, dat uitblinkt in duurzame initiatieven en producten. De prijs is uitgereikt tijdens het negende SHARE congres, in Sugar City, Halfweg.  

The Waste Transformers maken meters met het omzetten van afval in energie: in Haarlemmermeer, de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van bedrijven wordt met de methode van de Transformers op locatie omgezet in energie: dat kan op iedere straathoek en in ieder gebouw. Het bedrijf sluit de kringloop en dat is zichtbaar. Het principe werkt niet alleen in Nederland, maar kan ook een goed exportproduct worden. En het concept van de Waste Transformers kan goed mee blijven ontwikkelen op het gebied van hergebruik van bedrijfsmatig GFT-afval.  Wethouder duurzame economische ontwikkeling Haarlemmermeer John Nederstigt reikte de SHARE Award uit. 'We moeten van gas los, om meerdere redenen. De beving in Groningen in het afgelopen weekend laat weer zien hoe urgent deze stap is. Om dit te bereiken hebben we grootschalige opwek van schone energie nodig: zonne- en windenergie. Maar ook kleinschalige, lokale opwek, waarbij GFT-afval een energiebron wordt, hebben we hard nodig. The Waste Transformers laten zien dat de kringloop gesloten kan worden. Dat laten ze hier, in de regio zien, maar deze methode kan wereldwijd worden toegepast. Ook in landen waar afval en energie nog grote(re) problemen vormen. Dat maakt The Waste Transformers een terechte winnaar!' 

Award winnaars in voorgaande jaren zijn: Rigo Verffabriek, Joost Valk Architectuur, Shell Thiocrete, Park 20|20 CV, Nijssen Recycling BV en de Coöperatieve Vereniging Miscanthusgroep U.A. Zij dragen met hun innovaties en voortrekkersrol bij aan de transitie, de omschakeling naar een circulaire economie. Wat de prijs ondernemers opleverde staat op de website van de gemeente Haarlemmermeer. 

Genomineerden 2017 

Biobound 
Biobound maakt allerlei biobased producten zoals straatmeubilair (bankjes en bloembakken). Hierbij wordt geen beton gebruikt met grondstoffen als grind en zand, maar glasschuim (wordt uit restglas gewonnen) en gras. Grondstoffen worden ook hergebruikt. Het bedrijf is bovendien een voorloper in het gebruik van Miscanthus (olifantsgras) en gerecycled glasschuim in producten. De oorsprong van het bedrijf ligt in Haarlemmermeer. De jury schat in dat er een grote impact op de Grond-, weg-, en waterbouw (GWW-sector) mogelijk is. www.biobound.nlDe Circulaire weg
De Circulaire Weg heeft een asfaltweg ontwikkeld van bestaande materialen en gebiedseigen grondstoffen, waardoor minder grondstoffen nodig zijn. De Circulaire Weg is een platform waar verschillende bedrijven bij aangesloten zijn. Ze bieden duurzame en circulaire oplossingen aan in de bouw en infrastructuursector. Door de samenwerking op te zoeken kunnen de partners veel grotere stappen maken en circulaire totaaloplossingen bieden. De Circulaire Weg kan volgens de jury van de SHARE Award een grote impact hebben op de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector). 


Metabolic
Metabolic is meer dan een consultancybedrijf die de economie wil veranderen naar duurzaam en circulair. Het bedrijf is een pionier in systeemdenken (het besef dat alles op een bepaalde manier met elkaar samenhangt) voor het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Metabolic is sterk gericht op samenwerking, open source en kennisdeling. Naast consultancy en kennisdeling is het bedrijf ook graag praktisch aan de slag. Momenteel worden op Schiphol materiaalstromen in kaart gebracht en verbeteringen voorgesteld. www.metabolic.nl 


Criteria en aanmelden
Om in aanmerking te komen voor de SHARE Award 2017 moeten bedrijven aan de volgende criteria voldoen:
- Bedrijven komen uit de regio Haarlemmermeer of hebben een directe relatie met de regio.
- Uitgesloten van deelname zijn eerdere winnaars van de SHARE Award
- Bedrijven konden zichzelf t/m 31 maart 2017 aanmelden of door anderen door het invullen van een vragenformulier.  

Winnaar SHARE Award 2015

Rigo Verffabriek heeft de SHARE Award 2015 gewonnen omdat het bedrijf bestaande kennis en een oud product -verf op basis van lijnolie- combineert met een vernieuwende manier van werken. Door vooral regionaal te werken zijn daarnaast de logistieke ketens kort. De SHARE Award is een blijk van erkenning en stimulering voor een bedrijf dat opvalt op het gebied van duurzame initiatieven en kansen. John Nederstigt, wethouder duurzame economische ontwikkeling Haarlemmermeer, reikte de SHARE Award uit tijdens het achtste SHARE congres.Rigo Verffabriek, IJmuiden: Hier groeit verf
Rigo Verffabriek gebruikt lijnolie voor de productie van verf. Lijnolie wordt uit de zaden van vlas geperst. Omdat vlas nog maar nauwelijks in Nederland wordt verbouwd, moest Rigo de lijnolie importeren uit Rusland en Canada. Daarom is Rigo Verffabriek drie jaar geleden zelf begonnen met het telen van vlas in Haarlemmermeer. Dit jaar is van de zaden van zeven hectare vlas 6000 liter lijnolie geperst, die wordt gebruikt in de verfproductie. Het vlas wordt overigens niet alleen meer in Haarlemmermeer verbouwd. Ook op grond van Havenbedrijf Westpoort en Waternet, beiden in Amsterdam, wordt inmiddels vlas voor Rigo Verffabriek verbouwd. Overigens is vlas net als olifantsgras vogelwerend, wat het tot een uitstekend product maakt om rondom Schiphol te verbouwen.

Rigo is drie jaar geleden begonnen met vlas verbouwen in Haarlemmermeer en de verf is sinds vorig jaar te koop. Wethouder Nederstigt: ‘de circulaire economie lijkt te drijven op innovaties, nieuwe technieken en nieuwe verdienmodellen. Maar in onze drang om te innoveren vergeten we wel eens dat het niet alleen om technische, hoogstaande innovaties gaat. Rigo Verffabriek maakt verf op basis van lijnzaad. Maar het vlas waaruit de lijnolie wordt gewonnen, moest van steeds verder komen. Ook korte logistieke ketens maken deel uit van een circulaire economie. Rigo heeft daarom besloten om zélf vlas te gaan verbouwen. Dat doen ze met regionale partners, dus dicht bij huis: in Haarlemmermeer en sinds dit jaar ook in het Westelijk Havengebied in Amsterdam.’Genomineerdern
Naast Rigo Verffabriek uit IJmuiden waren ook Bambooder en StoneCycling uit Amsterdam en de Composietbrug Schiphol Logistics Park genomineerd. Voor zowel Bambooder als de Composietbrug geldt dat de producten nog in de conceptfase zijn. Ook voor StoneCycling geldt dat dit bedrijf nog jong is en zich nog moet bewijzen.

Bambooder, Amsterdam
Bambooder, opgericht door Marc Bokeloh, verwerkt micro-(bamboe)vezels voor hoogwaardige biobased toepassingen, zoals houtpoeder-coatings, high-solid verven, 3D-woodprinting, biopolymeren voor de automotive en andere industrieën, composieten, papier, pallets en dergelijke. Elke toepassing heeft haar eigen specifieke vezel, qua maat, lengte, dikte, kleur, geur en vochtgehalte. Bambooder onderzoekt of bamboevezels verwerkt kunnen worden in duurzame verf of gebruikt kunnen worden als materiaal voor 3D-printing.


 
StoneCycling, Amsterdam
StoneCycling maakt kwaliteits bakstenen van puin en productie-afval. De stenen kunnen ieder gewenst design krijgen. Cofounder Tom van Soest focuste voor zijn eindopdracht voor de Design Academy in Eindhoven op circulaire aanpassingen van de bouwwereld. Indertijd stonden veel gebouwen leeg, de enige oplossing leek sloop. Tom van Soest zag het sloopafval niet als afval, maar als materiaal. Deze gedachte leidde tot de oprichting van StoneCycling in 2012. StoneCycling gebruikt sloop- en industrieel afval als ruwe materialen om producten te maken met een hogere waarde.


 
Composietbrug Schiphol Logistics Park (SLP), Schiphol
Rafail Gkaidatzis ontwierp in het kader van zijn afstudeeronderzoek aan de TU Delft een brug van biobased materialen. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar welke materialen gebruikt konden worden en de technische en financiële haalbaarheid daarvan. Vooral de samenstelling van de materialen maakt de brug innovatief en bijzonder. Rafail ontwierp de brug in samenwerking met Schiphol Logistics Park (SLP), dat momenteel wordt ontwikkeld. De biobased brug komt tussen het Ringdijkpark en de Naritaweg op SLP te liggen. Zo kunnen de werknemers van SLP gebruik maken van het groene park en kunnen de bewoners van de dijk via de brug en het bedrijventerrein naar de bushalte op SLP. 

Criteria voor bedrijven waarbij in ieder geval de voorwaarde geldt dat zij uit de regio Haarlemmermeer komen of een directe relatie met de regio hebben:

1. Beoordeling op prijs/investering in duurzaamheid

2. De mate van innovatie die hierbij wordt gebruikt


3. De duurzame rentabiliteit 


4. De financiële rentabiliteit


5. De duurzame zichtbaarheid en beleving van het bedrijf


6. De opschaalbaarheid of dupliceerbaarheid van het duurzame product of proces.


7. De haalbaarheid of bereikbaarheid van de onder 6 benoemde activiteiten.


8. De C2C-ness, of soortgelijke duurzame voorwaarden van het product of proces.


9. Bestaat het duurzame product of proces uit nieuwe of een bestaande ontwikkeling of bouw


10. Wat zijn de duurzame ambities (inspiratie of missie) van het bedrijf.

Miscanthusgroep Haarlemmermeer winnaar SHARE AWARD 2014
Maandag 26 mei is tijdens SHARE 2014 voor de vijfde keer de prestigieuze SHARE AWARD uitgereikt. Wethouder John Nederstigt, overhandigde de SHARE AWARD 2014 aan Miscanthusgroep Haarlemmermeer. “Een fantastisch voorbeeld hoe in ons land het verduurzamen van onze samenleving mogelijk is. Niet alleen praten, maar gewoon –samen- durven doen. De Miscanthusgroep is daarom de terechte winnaar” aldus de jury.

Compilatie uitreiking SHARE AWARD 2014 aan Miscanthusgroep Haarlemmermeer door wethouder John Nederstigt
Genomineerden SHARE Award 2014
Dit jaar waren en ruim 20 inzendingen. De jury, die bestond uit vertegenwoordigers van alle founders, van SHARE was blij verrast met zoveel inzendingen. Tegelijkertijd was het jureren moeilijker en uitdagender dan ooit. Duurzaamheid leeft en loont, zoveel is wel duidelijk geworden. Het verbindende thema van SHARE 2014 was ‘Go Create! Smart Sustainable Business’.

De genomineerden dit jaar waren: HMShost Schiphol i.s.w.m. Sanday’s; Woningcorporatie Ymere; Restaurant Vork en Mes en de Miscanthus Groep. Alle ingezonden projecten dragen bij aan de nieuwe economisch duurzame denkwijze. De jury tekende aan dat de verschillen tussen de genomineerden onderling bijzonder klein waren. Dat is ook terug te vinden in het feit dat er dit jaar maar liefst vier nominaties waren. Voorgaande jaren waren er altijd drie.

1.           Miscanthusgroep Haarlemmermeer Deze groep akkerbouwers telen olifantsgras rondom Schiphol t.b.v. geluidshinder en daarnaast is het gewas na oogst voor zeer veel biobased doeleinden toepasbaar. De Miscanthus groep heeft een Green Deal met het ministerie van Economische Zaken.

2.           HMSHost i.s.m. Sanday’s maakt bewuste keuzes bij de (her)ontwikkeling van concepten en de invulling van het assortiment om een goede balans te bereiken tussen MVO, kosten en kwaliteit. HMSHost tekende in 2013 een contract met Sanday’s voor de verkoop van The Green Range producten in haar assortiment. The Green Range lijn met sandwiches en aanverwante producten is één van de recente nieuwe producten van Sanday’s. Er wordt volledig gebruik gemaakt van ambachtelijk biologische broodsoorten, gecertificeerd met het beterleven kenmerk vleeswaren, “caring dairy” (Beemster kaas) zuivelproducten, vrije uitloop eieren en zoveel mogelijk lokaal geproduceerde groenten. Uiteraard wordt er ook F.S.C. papier en karton evenals P.L.A. vensters (geen plastic) gebruikt voor de verpakkingen.

2.           Woningcorporatie Ymere; heeft een start gemaakt met een project waarbij drieduizend huurwoningen van zonnepanelen worden voorzien. Het levert de huurder per direct een besparing op de energierekening op, die oploopt tot tientallen euro’s per jaar. In Haarlemmermeer gebeurt dit zonder ingewikkelde wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving op het gebied van wonen. Het concept is toepasbaar voor alle woningcorporaties. Ymere werkt hier samen met lokaal energiebedrijf Tegenstroom en zoveel mogelijk met haar huurders.
 
3.           Vork & Mes wil werken met producten van dichtbij die zoveel mogelijk zonder kunstmatige ingrepen of toevoegingen tot stand kwamen. Zo is de zoektocht naar Echt Eten begonnen. Het vinden van verschillende onbespoten groenten en kruiden bleek lastig, de oplossing daarvoor was het zelf in eigen beheer te gaan telen. Het restaurant vond een oude vervallen kas en met behulp van vrienden en vrijwilligers ontstond er een oase van groen vol onbespoten gewassen. Lokaal verbouwd.Winnaar van de eerste SHARE Award 2010 was Joost Valk architectuur. In 2011 was het Shell Thiocrete die met de winst naar huis ging,  in 2012 Park 20|20 CV en in 2013 trok Nijssen Recycling B.V. aan het langste eind.  

Nijssen Recycling winnaar SHARE AWARD 2013
Tijdens SHARE 2013 is voor de vierde keer de prestigieuze SHARE Award uitgereikt. John Nederstigt, wethouder Duurzaamheid, overhandigde de SHARE Award 2013 aan
Nijssen Recycling BV uit Nieuw Vennep. Het werken met gesloten kringlopen zit in de genen van het familiebedrijf. Het bedrijf hanteert de slogan: “Als de mens in evenwicht met de natuur wil leven, dan is recycling een noodzaak”.  Met deze sterke overtuiging zijn de ruim 80 medewerkers elke dag aan het werk om een hoge kwaliteit van dienstverlening en een hoog efficiencyniveau te koppelen aan een duurzaam grondstoffenbeleid.

Compilatie uitreiking SHARE AWARD 2013"De jurering was de afgelopen 2013 editie ontzettend spannend vanwege de hoge kwailiteit van de andere twee genomineerden Better Place BV en Timpaan BV . De inzendingen zijn beoordeeld op duurzame kansen en mogelijkheden." aldus Nederstigt. Voorgaande jaren wonnen Park 20|20 (2012), Shell Thiocrete (2011) en Joost Valk Architectuur (2010) deze respectabele prijs.

Nijssen Recycling BV

better place BV

 Timpaan BV