donderdag 04 januari 2018

Van geitenwollen sok naar businessmodel

"Wie heeft er vanochtend zijn geitenwollen sokken aangetrokken?" vroeg wethouder John Nederstigt in zijn openingstoespraak bij SHARE Meets op 1 december. Gelach in de zaal. De wethouder: "Ik wil maar zeggen: circulair denken en doen is allang geen idealisme meer, maar een model om ook in de toekomst een boterham mee te verdienen." Hergebruik van grondstoffen was het thema van de vierde editie van SHARE Meets, dit keer te gast bij Rabobank Regio Schiphol, één van de SHARE-founders.

Lex Hendriksen, programmamanager Grondstoffen van Metropoolregio Amsterdam (MRA): "Deze regio behoort tot de economisch sterkste in Europa, maar op het gebied van duurzaamheid is nog een slag te slaan." Dit samenwerkingsverband van twee provincies, 33 gemeenten en een Vervoerregio heeft als doel de concurrentiepositie van de regio te versterken. Grondstoffenregisseur Jolein Baidenmann legde uit wat de MRA doet om grondstoffen binnen de regio te houden en te verwerken: kennis delen, randvoorwaarden creëren en streefdoelen vaststellen, maar ook bijvoorbeeld een grondstoffenatlas maken en kennis en ervaring opdoen in proefprojecten.

Begin van de productieketen
Vanuit de zaal werd het belang van het begin van de productieketen benadrukt: circulair produceren en bouwen. Veel ondernemers lopen tegen een muur van overheidsregels en de overheid slaagt er nog niet in circulair in te kopen en aan te besteden. Nederstigt haakte hierop in: "Het is ontzettend belangrijk om in de keten samen te werken. Preventie is slimmer dan dat je oplossingen moet bedenken voor een probleem. We moeten elkaar helpen om een andere weg te nemen. Daar is lef voor nodig. Ik hoor hier veel ondernemers die tegen beperkende regels aanlopen. Wij kunnen als MRA hier wat aan doen. Met 33 gemeenten in de MRA is circulair inkopen een essentiële factor in het versnellen van de circulaire transitie. Het gaat om een fors bedrag van 4 miljard jaarlijks. We kunnen verschil maken door zelf als gemeente Haarlemmermeer het goede voorbeeld te geven."

Afvalzak
In een tweede workshop vroeg ondernemer Lara van Druten de deelnemers kort te vertellen van welk bedrijf of organisatie zij waren. "Want dat zegt iets over jullie afval. Ik wil graag de inhoud van jullie afvalzakken hebben.” Van Druten won met haar nog jonge bedrijf de Waste Transformers dit jaar de SHARE Award. The Waste Transformers verwerkt organisch afval tot biogas, elektriciteit, water en meststoffen. Het bijzondere is dat ze dit lokaal doen, op de plek zelf waar het afval wordt geproduceerd, door middel van vergisters die in een zeecontainer passen. "Maar als iemand een zeecontainer niet mooi vindt op zijn terrein kunnen we ook zorgen voor een andere vormgeving." Jordy Keimes van DLL Vendor Finance vertelde vervolgens hoe zijn bedrijf samen met The Waste Transformers hiervoor een businessmodel heeft opgezet. Een klant hoeft geen grote investeringen te doen, maar kan leasen of huren.

Sierra Leone
De mini-afvalverwerkingsinstallaties zijn heel geschikt voor bijvoorbeeld bedrijventerreinen, hotels, universiteitsterreinen, luchthavens, ziekenhuizen en festivals. The Waste Transformers is een groot succes bij de Westergasfabriek in Amsterdam. Ook de Nieuwe Bijlmer Bajes, een nieuwe wijk die wordt ontwikkeld door OMA Architects, gaat straks op de groene energie van de Waste Transformers draaien. In het buitenland zijn er projecten in Zuid-Afrika, Hongkong en Sierra Leone. Dat laatste kwam op een bijzondere manier tot stand. De ceo van een afvalwerkingsbedrijf uit Sierra Leone zag op doorreis op Schiphol een poster van de Waste Transformers. Hij nam contact op en was zo enthousiast dat The Waste Transformers hier nu aan de slag gaat met op termijn tien installaties.

Ruimte in regels
In haar afronding van het officiële programma kwam Els Avontuur, directeur Bedrijven van Rabobank Regio Schiphol, terug op het belang van het slechten van belemmerende wet- en regelgeving. Zij gaf het woord aan een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, die duidelijk maakte dat bij de transitie van een lineaire naar een circulaire economie de regelgeving bijna per definitie achterloopt. Hij wees op het op programma 'Ruimte in Regels voor Groene Groei' van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Hij riep alle partijen op concrete casussen van knellende regelgeving te melden op www.ruimteinregels.nl. "Naar eigen zeggen vinden zij in 90 procent van alle gevallen een oplossing."

The Colour Kitchen
De ochtend werd afgesloten met een lunch verzorgd door The Colour Kitchen, een succesvol horeca- en cateringbedrijf dat onder het motto ‘no social waste’ mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt traint en opleidt. Bartel Geleijnse van The Colour Kitchen: "Wij geloven in de betekenis-economie." Hij haalde een uitspraak aan van Nelson Mandela: "De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in het leven van anderen."  Vanuit die filosofie geeft het bedrijf nieuwe kansen aan mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze een baan hebben omdat ze moeten opboksen tegen de ‘gemiddelde’ norm van de maatschappij. 

De volgende SHARE Meets is donderdag 16 maart in samenwerking met BPD Gebiedsontwikkeling. Houd de SHARE website in de gaten voor de update van het programma.

Meer over dit onderwerp
SHARE meets in Lisserbroek over energieakkoord