Welkom bij SHARE Meets

Je bent ieder kwartaal welkom bij SHARE Meets op inspirerende pop-up locaties verspreid door de regio. De setting is informeel en interactief. Concreet aan de slag. Het SHARE netwerk benutten voor een sneeuwbaleffect zodat we versnellen. Samen realiseren we een samenleving die toekomstbestendig is en innovatie aanwakkert. Daarmee is SHARE niet alleen een uniek podium maar ook een perfect bussinessnetwerk in Haarlemmermeer en metropoolregio Amsterdam. 

SHARE Meets Groot Schiphol Bereikbaar

Hoe krijgen onze ervaringen met thuiswerken als gevolg van de coronacrisis een langdurig effect? Ook wethouder Marja Ruigrok, netwerker ‘pur sang’, is ervan doordrongen. Want de wereld ziet er door de pandemie plotseling heel anders uit. Tijdens SHARE Meets Digitaal op 20 mei ging het over de mobiliteit in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een impressie.

De eerste SHARE Meets van dit jaar stond in het teken van Groot Schiphol Bereikbaar. Het was oorspronkelijk gepland op 25 maart maar werd vanwege de coronacrisis omgezet in een webinar dat op 20 mei plaatsvond. Zo’n digitale oplossing past ook helemaal bij het innovatieve karakter van SHARE. Het werd daarmee de eerste grote bijeenkomst tijdens de coronacrisis voor Haarlemmermeer. Daar ging wel wat aan vooraf. Vlak voor aanvang kwamen er per ongeluk twee linkjes naar de digitale bijeenkomst in omloop. Hierdoor kon een aantal deelnemers pas later aansluiten. Maar het enthousiasme was er zeker niet minder om. Daarom ook is er deze uitgebreide impressie van SHARE Meets.

Inzet nodig
Wethouder Marja Ruigrok (Economie en Innovatie) zette het mobiliteitsvraagstuk in de MRA in één keer neer: “Natuurlijk grijpen we elke kans hierin aan om slimme keuzes te maken. En in elk geval willen we voor de meest kansrijke en effectieve projecten de planvorming voortzetten. Op veel plekken voorzien we geen problemen. Maar op plekken waar de dichtheden hoog en de reizigersstromen flink zijn, is dat een heel ander verhaal. Daar is van alle betrokkenen extra inzet en flexibiliteit nodig.” 

Investeren
Al voor de coronacrisis was het college van B en W van Haarlemmermeer al overtuigd van het nut en de noodzaak van anticyclisch investeren. Marja Ruigrok is als wethouder ook dagelijks bestuurder van de Vervoerregio Amsterdam. “Juist nu is het enorm belangrijk om de economie draaiend te houden en in te spelen op het herstel. Onze woningbehoefte is nog steeds enorm en bereikbaarheid is daarmee onlosmakelijk verbonden. Daarom zetten we in op nieuwe infrastructuur om woningbouw bereikbaar te maken, zoals een extra aansluiting op de A4 afslag Hoofddorp Zuid op Bennebroekerweg. Ook investeren in de bestaande infrastructuur is belangrijk, zoals fietspaden en de snelfietsroutes Hoofddorp - Schiphol - Aalsmeer. Ook de Vervoerregio blijft investeren in een duurzaam bereikbare regio. Onder andere door te blijven investeren in hoogwaardig openbaar vervoer (R-net). Het is erg belangrijk om goed samen te werken en ervoor te zorgen dat de planning van de investeringen wordt afgestemd met alle partners. Laten we daarom zoveel mogelijk fietsen, het OV pakken en áls we de auto pakken dat zoveel mogelijk gezamenlijk doen.” 

Verleiden
Groot Schiphol Bereikbaar werkt hard aan een leefbaar en bereikbaar gebied op en rond Schiphol. Mirjam de Keizer vertelt dat het vooral aankomt op het verleiden van forenzen om vaker anders naar het werk te reizen. “Door thuis te werken, op een andere manier te reizen en buiten de spits onderweg te zijn. Dat doen we vooral via werkgevers. Zij kunnen hun beleid aanpassen, kennen hun medewerkers en hebben invloed op hun manier van reizen. Samen met verschillende bedrijven in het gebied hebben we al mooie acties op touw kunnen zetten waaronder deelfietsen, shuttlebus, ridesharing en filesporten. We zoeken altijd naar samenwerkingen, omdat we met elkaar nog meer impact hebben. Door krachten te bundelen bereiken we meer, bijvoorbeeld ook met andere initiatieven zoals Breikers en GoingDutch.”

In Groot Schiphol Bereikbaar bundelen Schiphol Group, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Schiphol Amsterdam Development Company (SADC), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de gemeente Haarlemmermeer hun krachten. 

Nieuwe benadering bij Danone 
Je moet het maar aandurven: de Franse multinational Danone legde op hun nieuwe locatie in Beukenhorst-Zuid in Hoofddorp ongeveer de helft minder parkeerplaatsen aan dan op de vorige locatie op het World Trade Centre Schiphol. Hun verhuizing vroeg om een radicaal nieuwe benadering van mobiliteit. Ronald Postma van Groot Schiphol Bereikbaar lichtte toe: “Er werden tal van mogelijkheden geboden om medewerkers te verleiden op een duurzame manier naar kantoor te komen. Er was een persoonlijk reisadvies, een grote pool van e-bikes die een tijdje mocht worden uitgeprobeerd voor woon-werkverkeer en een e-bike stimulatiecampagne. Voor de OV-reizigers kwam er een elektrisch shuttlebusje ter overbrugging van de 900 meter van station naar kantoor en andersom. Dit past ook allemaal in Danone’s visie ‘One Planet One Health’.”

Samenwerken
Groot Schiphol Bereikbaar kan alleen slagen als we krachten bundelen en samenwerken. Zit jouw bedrijf in de Schiphol-regio en heb je interesse om samen met ons na te denken over hoe je medewerkers op een efficiëntere, tijdbesparende en ook duurzamere manier kunt laten reizen? Mobiliteitsmakelaars Rosemarijn Verdoorn en Ronald Postma verkennen graag samen met jou de opties. Klik hier om een mail te sturen of bel meteen om een afspraak te maken met Rosemarijn Verdoorn 06 – 3012 9606 of Ronald Postma 06 – 2467 2726.

Slim, schoon, snel
Vervolgens kwam Maurits Schaafsma (Urban planner van Royal Schiphol Group) aan het woord. Het Masterplan Schiphol 2050 richt zich op slim, schoon en snel. Hij ziet in Amsterdam twee dominante ontwikkelingsassen: de herontwikkeling van de haven en de grootste ontwikkeling is de zuidkant: Zuidas - Schiphol - Hoofddorp. Dat wordt versterkt door de Noord-Zuidlijn waardoor die gebieden beter met elkaar worden verbonden.

Maurits Schaafsma: “Er zijn met name grote problemen met station Amsterdam-Zuid en station Schiphol die ook een grote transferfunctie hebben. Het doortrekken van deze metrolijn naar Schiphol en Hoofddorp maakt hieraan een einde Daardoor kunnen de sprinters uit de spoortunnel worden gehaald dat capaciteit oplevert. Voordeel is ook dat via de Noord-Zuidlijn reizigers direct op meerdere bestemmingen in Amsterdam kunnen komen. Ook komt daarmee een einde aan het massale overstappen op Amsterdam-Zuid van trein naar metro en omgekeerd. Het is ook goed voor de ruimtelijke economische ontwikkelingen van dit gebied die al is gepositioneerd als Kerncorridor, de internationale entree naar Nederland. Een belangrijk voordeel is bovendien dat het zakencentrum de Zuidas dichtbij de internationale luchthaven Schiphol ligt, waarbij de luchthaven zichzelf ook als een zakencentrum heeft ontwikkeld. Dat heeft enorm veel voordelen: je bent zo in je hotel, op de Zuidas of in de stad. Internationaal is dat heel bijzonder. In Londen en Parijs liggen Heathrow en Charles de Gaulle op flinke afstand van het centrum.”

Voorbarig
Op de vraag van gespreksleider Ilknur Dönmez aan Maurits Schaafsma wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor het reisgedrag, doet hij geen voorspellingen. “We zitten er nu nog middenin. Het is nu te voorbarig al uitspraken te doen over hoe we er over een of twee jaar uitkomen. We zullen zien hoe het luchtverkeer en de economie gaan aantrekken en in welk tempo veranderingen zich gaan voltrekken. De aanpassingen die we nu vanwege de anderhalve meter samenleving doen is veel korte termijnwerk. Ook daar is de vraag voor welke periode we dat doen. De vraag of behoefte aan een netwerk zal ongetwijfeld veranderen. Maar voor Nederland betekent het niet dat je ineens niet meer afhankelijk bent van internationale handel of van de internationale arbeidsmarkt. Het zal een wat andere mix worden.”

Wethouder Marja Ruigrok vulde aan dat er nog steeds een enorme behoefte is aan woningbouw en ook daarom de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp moet worden doorgetrokken. 

Mobility as a service
Oorspronkelijk zou deze SHARE Meets in het Experience Centre van ALD Automotive in Hoofddorp plaatsvinden. Maar door de coronacrisis kon dat niet. CEO Jeroen Kruisweg vond het enorm spijtig en nodigde de SHARE-deelnemers uit als dit te zijner tijd wel weer kan. Al enkele jaren wil dit leasebedrijf dat oorspronkelijk alleen lease-auto’s aanbood, klanten keuzevrijheid bieden. “Want de ene keer willen ze de bus, een andere keer de fiets en de volgende keer de auto. ‘Mobility as a service’ heet dat en ze zijn er volop mee bezig.” 

Een andere grote uitdaging voor ALD Automotive zijn de verschillende brandstoffen die tegenwoordig worden aangeboden. Naast de benzine- en de dieselauto kwam er eerst de hybride auto, die later werd aangevuld met de elektrische auto. Nu zijn er waterstofauto’s in aantocht samen met benzine en er komen waarschijnlijk ook diesels met aardgas. Daardoor is het voor ALD Automotive lastig inschatten wat de waarde van een auto is over vier, zes of acht jaar. Het bedrijf ontwikkelt daarom diensten die in de praktijk nodig zijn om daadwerkelijk anders te gaan reizen. Jeroen Kruisweg: “Een voorbeeld is een app die advies geeft waardoor je elke dag goed nadenkt of je reisplan wel past bij de verkeerssituatie en het weer. Maar ook, hoe draag ik bij aan de doelstellingen van de organisatie op het gebied van kosten en duurzaamheid?”

Voor Jeroen Kruisweg is de wereld de afgelopen tijd heel erg veranderd. “Voorheen kwamen we met het verleasen van auto’s dit soort crisissen redelijk door. Maar het is totaal omgeslagen en we bieden allerlei diensten aan, zoals fiets, OV-toegang, taxi’s, scooters en videoconferencing. Ik roep op te wennen aan het thuiswerken omdat anders de wegen straks mudjevol raken. Velen zullen de auto pakken in plaats van het openbaar vervoer. Waarschijnlijk zal de auto weer in populariteit winnen door de crisis. En de deelauto zal vanwege de anderhalve metersamenleving voorlopig niet populair zijn, net zoals samen rijden. Ik verwacht dat veel mensen een auto zullen kopen. We verwachten dat de populariteit van gebruikte auto’s stijgt, maar meer auto’s zet de wegen vol. Dat is geen positief verhaal.” 

Wel is er ruimte voor de e-bike en de gewone fiets, denkt Kruisweg. “Ik raad iedereen daarvan gebruik te maken, Zeker voor degenen die het tijdens de coronatijd goed hebben gehad en een paar kilo’s zijn bijgekomen heb ik een advies: pak de fiets!” zei Jeroen Kruisweg tot hilariteit van de deelnemers.

Panelgesprek
Daarna was het afsluitende panelgesprek van gespreksleider Ilknur Dönmez (gemeente) met Jeanet van Antwerpen (CEO SADC), André van den Berg (CCO Royal Schiphol Group), Petra Tiel (manager Public Affairs VNO-NCW) en wethouder Marja Ruigrok. De meeste panelleden waren het erover eens. Voor de korte afstanden binnen Europa moet het vliegverkeer worden vervangen door de internationale trein. Daarvoor is het nodig dat de Noord-Zuidlijn het regionale verkeer oppakt en is het van groot belang dat die wordt doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp. Dat is een heel belangrijke investering, ook voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstelling. Verder wordt hiermee het aantal keuzemogelijkheden uitgebreid. Dat is belangrijk en daar hoort ook een groter gebruik van de e-bike bij voor korte woon-werk afstanden. VNO-NCW gaat inzetten op het spreiden van werknemers over de werkdag en de werkweek. Het investeren in het openbaar vervoer blijft ook nodig omdat het beroepsgoederenvervoer de ruimte nodig heeft. En het ís in de MRA al behoorlijk druk. Ook komt er extra aandacht voor transport over water dat ook hard nodig is.

Afscheid
Ook in de schijnbaar kille digitale omgeving van MS Teams was er een moment voor een warm persoonlijk dankwoord. Het ging om André van den Berg die na 12 jaar als commercieel directeur Schiphol Group gaat stoppen. Daarom kwam commissaris van de Koning Arthur van Dijk vanaf de achterbank van zijn dienstauto in beeld. Hij bedankte André van den Berg voor de inspirerende wijze waarop hij al die jaren SHARE een warm hart toedroeg. En hij kan het weten, want bij de start van SHARE was Arthur van Dijk wethouder van de gemeente Haarlemmermeer en net als André van den Berg een van de SHARE-oprichters.

Terug