06 november 2018

Waardevolle adviezen voor gezondere school

Met nog meer plezier naar school. Dat is een van de doelen van het ambitieuze programma met de naam ‘Groeisprong Haarlemmermeer’. Floriande Midden en de communityschool ‘In de Breedte’ hebben het programma net afgerond. Scholieren en ondernemers trokken het afgelopen half jaar samen op. Zowel leerlingen en leraren zijn gevraagd naar hun beleving van de schoolgebouwen. Al snel kwamen er veel vraagstukken over luchtkwaliteit en energieverbruik op die om een antwoord vroegen.

Greep
Een willekeurige greep uit de originele praktijkoplossingen die de komende tijd worden uitgewerkt. De ‘Hero Balancer´ is een slim kastje dat wordt aangesloten op de centrale verwarming. Het registreert de weersverwachting en past daarop automatisch de gastoevoer aan. Het is een superslimme thermostaat die informatie ophaalt. Een besparing van 30 procent behoort tot de mogelijkheden. Gebouwen produceren veel warmte. Het is mogelijk verbinding te maken met andere gebouwen in de wijk, zoals bijvoorbeeld een supermarkt. De restwarmte van de school kan goed worden doorgeleid naar de supermarkt, en andersom. Want waarom maken we geen gebruik van elkaars mogelijkheden door slimme verbindingen te maken? Een andere verrassende oplossing is zogeheten “uhoo”. Via 9 sensoren wordt de luchtkwaliteit gemeten. Is er bijvoorbeeld teveel CO2 in een klaslokaal, dan volgt een signaal. Aansluitend is er meteen een tip te horen wat je eraan kunt doen. Bijvoorbeeld: zet een raam open. Er komen nu drie van die apparaten in dit schoolgebouw om dat te doen.

Groeisprong-actieplaat
De afgelopen maanden hebben de ondernemers op locatie al eerste tests gedaan met hun oplossingen. Ze stellen nu de scholen voor deze oplossingen echt in te voeren. Alle resultaten zijn verwerkt in een fraaie Groeisprong-actieplaat. Die is voor iedereen in te kijken en hangt op school.

Inspirerend
Mireille Bedeschi is een van de ondernemers die samen met de scholieren aan de slag ging. Zij is van het bedrijf Samen Warm en aangenaam verrast door de creativiteit en de ideeën van de scholieren. Ze zag veel inspirerende voorstellen en ze hoopt dat ze niet in de bureaulade verdwijnen. “Ze verdienen het echt om een stap verder te komen.”

Floriande
Het GroeiSprong-programma, dat in april van start ging, werd in twee gebouwen met verschillende gebruikers georganiseerd. Van Floriande Midden maken gebruik: Montessori Floriande, CBS de Optimist en Kinderopvang Haarlemmermeer. Bij community school In de Breedte gaat het om Klavertje-vier en de CBS Brandaris. In totaal zijn de oplossingen van toepassing op honderden kinderen en tientallen medewerkers, die maken immers van deze gebouwen veelvuldig gebruik.

Zelfbedacht
Alwin Veldboom werkt bij innovatiebureau Outside Inc. en is een van de organisatoren. De innovatiemarkt waar alle plannen aan docenten en ouders werden gepresenteerd, was op – hoe kan het ook anders - 10 oktober. Dat is de Dag van de Duurzaamheid. ’s Middags loopt hij rustig door de schoolaula. Om hem heen stalden 10-tallen enthousiaste leerlingen hun oplossingen op de tafels uit. Het zijn de tastbare antwoorden op de vraagstukken die de scholieren zelf in het kader van het GroeiSprongprogramma hebben bedacht.

Koppeling
Een aantal scholieren boog zich over de vraag, hoe op een slimme manier het gasverbruik in de gebouwen kan worden verminderd. Andere kinderen vroegen zich af hoe meer zonne-energie kan worden gebruikt. De antwoorden werden dit keer niet via Google of in het lesboek opgezocht, of door ze aan de ouders te stellen. Ze werden hiervoor aan een aantal ondernemers gekoppeld die maar wat graag met de leerlingen op zoek gingen naar een oplossing. Alwin Veldboom: “De oplossingen voor een gezonder leef- en werkklimaat zijn niet alleen handig voor de betrokken scholen, maar ook veel andere scholen in de polder. Er zijn immers veel meer van dit soort gebouwen in de gemeente. We stellen de informatie daarom graag beschikbaar.”

Effect
Een ander positief effect van GroeiSprong is dat er bij de scholen meer aandacht komt voor duurzaamheid. "Het wordt voortaan beter georganiseerd. Er is een duurzaamheidscoördinator aangesteld bij In de Breedte en er komt meer inzicht in het energieverbruik in de gebouwen om duurzame stappen te zetten. Want dat was er nog niet altijd. Niet verwonderlijk hoor, vanwege de werkdruk en de vernieuwingen in het onderwijs,” zegt Alwin Veldboom. Daarnaast is er bij een van de scholen een werkgroep opgestart om vaker activiteiten te organiseren die duurzaamheid aanwakkert.

GroeiSprong is een initiatief van gemeente Haarlemmermeer en Rabobank regio Schiphol, georganiseerd door Outside Inc.  

 
terug naar overzicht


Deel dit