16 april 2012
Haarlemmermeer investeert ruim 3 miljoen in Duurzaam Bedrijf
Het DeB krijgt de opdracht om met deelnemingen bij initiatieven van marktpartijen duurzame investeringen te versnellen. Met dit publieke participatie bedrijf kan de gemeente het verduurzamen van energieopwekking in de Haarlemmermeer versnellen en op grotere schaal realiseren dan individuele investeerders alleen. En  het DeB helpt bedrijven voor wie de eerste investeringen in alternatieve energie net te hoog zijn. De winst is dat de energielasten veel lager zijn. Die winst wordt verdeeld tussen DeB en het investerende bedrijf of bedrijven. Hierdoor is er winst op twee manieren. Ten eerste dat meer bedrijven in duurzame alternatieven kunnen investeren en ten tweede dat het DeB haar investering terugkrijgt. Deze vorm van investeren kan op nog grotere schaal uitgevoerd worden wanneer er meer externe investeerders bij een project of initiatief worden betrokken.

Wethouder Duurzaamheid, John Nederstigt; “Dit Duurzaam (energie) Bedrijf is precies wat Haarlemmermeer beoogt met haar beleid. Duurzame ontwikkeling is lonend, duurzame ontwikkeling is een voorwaarde voor een gezonde economie van de toekomst. Maar, de maandlasten van energie zullen in de toekomst alleen maar hoger worden. Willen wij als inwoners en bedrijven dezelfde levensstandaard houden in de toekomst, is het opwekken van duurzame energie lonend en een kans voor iedereen om die kosten beheersbaar te houden. Duurzaam investeren is daarmee investeren in de toekomst van onze kinderen. En de uitstoot van CO2 wordt ook nog eens verminderd. Al deze doelstellingen passen binnen het gemeentelijke beleid “Ruimte voor Duurzaamheid”.

Participatiebedrijf van 3,3 miljoen
Het DeB is een participatiebedrijf: het richt zich op het verstrekken van financiële bijdragen aan duurzame projecten. Die hebben tot doel het leveren van producten en diensten aan inwoners en bedrijven in  Haarlemmermeer die bijdragen aan energiebesparing, duurzame energieopwekking en CO2-reductie. Het DeB richt zich op initiatieven die in Haarlemmermeer spelen. De gereserveerde 3,3 miljoen wordt gebruikt om de markt zelf te laten investeren. Het is vaak het laatste financiële zetje dat nodig is om een project van de grond te krijgen. Inzet is dat het gaat om substantiële projecten: projecten met een investering van 0,5 miljoen euro of hoger.

Ruimte voor Duurzaamheid
Het DeB is een uitwerking van het in 2011 door de raad goedgekeurde programmaplan “Ruimte voor Duurzaamheid” en een eerdere raadsmotie uit 2009. Voor de opzet van het bedrijf wordt op korte termijn een directeur/‘kwartiermaker’ aangezocht die voor het eind van 2012 de taak heeft om het duurzaam bedrijf te starten, maximaal vijf businesscases te maken van kansrijke projecten en daarvoor op zoek te gaan naar potentiële mede-investeerders in duurzame projecten.

Bron: www.haarlemmermeer.nl


terug naar overzicht