16 april 2012
Seamless Connections gepresenteerd
Met de ondertekening van de ‘Bereikbaarheidsverklaring Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam' werd tijdens dit werkbezoek het startsein gegeven voor de uitvoering van 50 maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Het bestuurlijk trio werd tijdens het werkbezoek geïnformeerd over een zestal projecten die in de regio Amsterdam worden uitgevoerd. Seamless Connections was één van deze projecten en trad op als host voor het programma. Programmadirecteur Paul Jansen gaf namens ACT een korte presentatie over Seamless Connections. In samenwerking met projectpartners Menzies, DB Schenker, FloraHolland, Schiphol Group, Haven Amsterdam en Air Cargo Netherlands werd vervolgens een demonstratie gegeven van het pilotproject eLink.

Seamless Connections draagt op een unieke manier bij aan het bereiken van de doelstellingen van Beter Benutten. Het is een innovatieprogramma gericht op naadloze verbindingen in en tussen logistieke ketens, verdere digitalisering van informatie en efficiënt gebruik van de (multimodale) infrastructuur. Door het organiseren van ‘slimme logistiek' kunnen vrachtbewegingen efficiënter worden gepland en uitgevoerd. Dit leidt tot een betere benutting van bestaande infrastructuur en beschikbare capaciteit.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is verheugd over het pakket aan maatregelen van Beter Benutten. "Los van de investeringen in weguitbreidingen en verbeteringen aan het spoor kunnen we met dit pakket aan maatregelen op korte termijn grote winst boeken. We gaan de doorstroming in deze economisch zeer belangrijke regio flink verbeteren."

Bron: www.amsterdamconnectingtrade.nl


terug naar overzicht