15 september 2014
18 september: Conferentie Olifantsgras als opmaat naar circulaire economie
Donderdag 18 september organiseerde Schiphol Trade Park de gratis conferentie Olifantsgras als opmaat naar circulaire economie. Tijdens deze conferentie werd stil gestaan bij alle stappen die de afgelopen twee jaar gezet zijn voor de inrichting van het BioBased Economy cluster op Schiphol Trade Park. Van onder andere de teelt van Olifantsgras en de toepassing daarvan in diverse producten, tot de ontwikkeling van een hotbed voor circulaire economie in de Valley op Schiphol Trade Park.

Sprekers als Gert Jan Petrie (Miscanthusgroep) Dick van der Harst (Directeur Realisatie SADC) Christiaan Bolck (Programma manager biobased materials Wageningen UR) Arjan van Timmeren (Hoogleraar Environmental Technology & Design TU Delft) en Coert Zachariasse (CEO Delta Development) vertelden de aanwezigheid alles over Olifantsgras en waarom Olifantsgras op Schiphol Trade Park is gepland en over de toepassingsmogelijkheden van BioBased gewassen. Verder werd er uitgebreid stil gestaan bij de toekomstplannen en de visie op de circulaire economie en duurzaamheid in de Schipholregio en Schiphol Tradepark in het bijzonder.

Er waren 115 aanwezigen. Schiphol Trade Park kijkt terug op een zeer geslaagde conferentie.terug naar overzicht