17 april 2011
Programmaplan Ruimte voor Duurzaamheid aangenomen door gemeenteraad
In het programmaplan worden initiatieven van marktpartijen meer centraal gesteld. Uitgangspunten van het programmaplan “Ruimte voor Duurzaamheid" is dat duurzame initiatieven lonen en de reductie van CO2, zoals eerder is afgesproken in het in 2009 vastgestelde Klimaatbeleid, worden gehaald. In een gemeente met ruim 145.000 inwoners is het belangrijk met elkaar een duurzame omgeving te creëren. Het programmaplan behelst een veelheid aan activiteiten en ideeën. De uitdaging, naast veranderen van energiebronnen en CO2-reductie, is dat Haarlemmermeer de duurzame ontwikkeling en duurzame inrichting van de polder wil koppelen aan kennis en innovatie. Die verbindingen tussen onderwijs, kennisinstituten en bedrijfsleven hebben als doel innovatie te stimuleren – niet alleen op het terrein van logistiek en diensten, maar ook op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaam bouwen is inmiddels een verantwoorde investering in de toekomst: duurzame kantoorgebouwen concurreren met traditionele exemplaren uit de markt. De reden is dat duurzame bouw loont in, onder andere, lagere energiekosten en watergebruik.

Om duurzame innovatie verder vorm te geven en de Haarlemmermeerse economie te versterken, zet de gemeente in op nieuwe duurzame bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen die zich hier willen vestigen. De gemeente richt zich met name op logistiek, aerospace, glastuinbouw en initiatieven van lokale ondernemers. De aanwezigheid van kennis, onderwijs en arbeidskapitaal kunnen een aantrekkingskracht hebben op innovatieve bedrijven. Op termijn moet door de dynamiek die dit met zich meebrengt zelfs een nieuwe economische pijler kunnen ontstaan. Haarlemmermeer ziet economie, kennisontwikkeling en onderwijs als de motor voor een duurzame, klimaatbestendige maatschappij van de toekomst. Het door Haarlemmermeer ontwikkelde 'Wheel of Sustainability' ziet hierin een economisch model. Een belangrijk uitgangspunt voor de creatie van een nieuwe economische pijler in Haarlemmermeer. De basis voor dit model is dat een duurzame samenleving alleen kan bestaan met een duurzame economie. Maar om een dergelijke economie te creëren is kennis en kunde nodig. Door kennisontwikkeling ontstaan innovaties. Deze innovaties dragen dan weer bij aan een nog duurzamere maatschappij, die op zijn beurt weer vraagt om nog een duurzamere economie. Dit is het wiel dat de gemeente Haarlemmermeer in gang wil zetten en houden; de gemeente zet in op het gebruik van economisch rendement als prikkel voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

 


terug naar overzicht