27 oktober 2016
Dura Vermeer ondersteunt versnelling energietransitie
Dura Vermeer is één van de negenendertig bedrijven, die een gezamenlijke oproep aan de overheid doen om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie. De bedrijven hebben zich verenigd in de Transitiecoalitie en willen dat de komende regering een klimaatwet opstelt die de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs realiseert. Naast het maken van een klimaatwet roept de Transitiecoalitie de komende regering op om een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, een onafhankelijke klimaatautoriteit aan te wijzen én een nationale investeringsbank op te zetten die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt.

Versnellen energietransitie 
De Transitiecoalitie wil onderdeel zijn van de oplossing en kiest ondubbelzinnig voor het versnellen van de energietransitie. Versnellen kost meer, maar levert ook meer op. Versnelling biedt Nederland de kans om koploper te zijn op het thema verduurzaming en daarmee meer groene welvaart te creëren, aldus de initiatiefnemers. Tijdens de klimaatconferentie van Parijs vorig jaar december is vastgelegd dat de wereldwijde opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De Transitiecoalitie omarmt deze afspraak en beschouwt het als niets minder dan een cruciale doorbraak in de politieke besluitvorming. Van Nederland vergt dat een reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent.

In de Transitiecoalitie hebben zich inmiddels de volgende bedrijven en organisaties verenigd:
Achmea, Aegon, Alliander N.V., Arcadis, Arkema, AVR, Deloitte, Deltalinqs, DHV-Haskoning, DNV GL, DONG Energy, Dura Vermeer, ECN, Ecofys, Eneco, Energie-Nederland, Engie, Essent, Evides Industriewater, Friesland Campina, Groningen Seaports, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Havenschap Moerdijk, Heijmans, IBM, Indorama Ventures Europe BV, KPN, NS, Nuon Vattenfall, NWEA, Oram, Rabobank Nederland, RET, Royal Schiphol Group, Shell Nederland, Siemens Nederland, Van Oord, Zeeland Seaports.

 


terug naar overzicht