12 december 2013
Secretaris Generaal bezoekt BBE-Expocenter Schiphol Trade Park
De nieuwe SG kwam kennismaken met DLG om zicht te krijgen op welke zaken verdwijnen als DLG per 1 januari 2015 ophoudt te bestaan. DLG is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Green Deal Grootschalige proefteelt Olifantsgras, wat de basis heeft gevormd voor de realisatie van het BBE-Expocenter.
 
"Innovatie moet uit de markt komen" is de gedachte van het ministerie van EZ in Den Haag. DLG kon tijdens het bezoek van de SG duidelijk maken, dat het in de praktijk net iets ingewikkelder werkt. Innovatie kan uit de markt komen, maar daarvoor heb je een overheid nodig die meedoet en partijen verbindt, in plaats van een overheid die zicht terugtrekt. Zonder tussenkomst van DLG hadden de betrokken partijen, te weten de boeren (de Miscanthusgroep), de gebiedsontwikkelaar (Schiphol Trade Park), de onderzoeker (Wageningen UR) elkaar niet of zeker minder snel kunnen vinden. Bovendien heeft DLG de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst begeleid. Deze overeenkomst maakte de aanplant van 85 ha BBE-gewassen waarvan 60ha Olifantsgras mogelijk op Schiphol Trade Park.
 
Meer weten over het BBE-expocenter en het Olifantsgras, kijk op www.schipholtradepark.nl/expo


terug naar overzicht