16 april 2012
Opening Eerste Beukenhorst Tuin tijdens Nationale Boomplantdag
Op 21 maart werd op de Beukenhorsten De Nationale Boomfeestdag gevierd. Werknemers uit De Beukenhorsten hebben tijdens het middaguur fruitbomen geplant op de groene rotonde op de Capellalaan. De nieuwe aanplant is een onderdeel van een groter project van De Beuk Erin, waarbij de groenstructuur van De Beukenhorsten wordt aangepakt. Eén van de doelen is het verbeteren van de openbare ruimte en leefbaarheid in en rond het kantorenpark De Beukenhorsten. Samen met de bedrijven op De Beukenhorsten is een visieontwikkeling opgesteld. Hoe creëer je een park met grote verblijfskwaliteit zodat je met mooi weer je werk mee naar buiten neemt en ook andere werknemers uit het gebied kan ontmoeten. Vanuit deze gedachte hebben de AW Groep en De Beuk Erin De Nationale Boomfeestdag samen met de werknemers gevierd.

www.debeukerin.nu


terug naar overzicht