18 juni 2013
Het fosforprobleem
Grondstoffen, zoals fosfor, worden via afval en ontlasting weggegooid; ze zijn daarna niet terug te winnen. Veel mensen weten niet dat deze grondstoffen opraken en nodig zijn in kunstmest voor de voedselproductie. Geen enkele ketenpartij heeft financieel baat bij het herwinnen van grondstoffen, omdat herwinnen duur is. Wetgeving maakt het hergebruik van deze grondstoffen moeilijk. Nederland import door de 3700 miljoen kg soja voor ons veevoer veel fosfor. Tegelijkertijd raakt in Nederland jaarlijks door uitspoeling naar zee en verbrand rioolslib wat in afval en beton terecht komt veel fosfor kwijt. Fosfor hebben we nodig om voedsel te kunnen produceren. Deze film van de nationale-denktank geeft een korte schets van het huidige probleem waar nog weinig mensen vanaf weten.

Meer informatie? www.nationale-denktank.nl


terug naar overzicht