14 november 2014
LED-verlichting dringt energieverbruik glastuinbouw sterk terug
Volgens Wageningen University kan met slim gebruik van LED-verlichting de glastuinbouw tot 50% op energie besparen. De Nederlandse glastuinbouw is zeer efficient, behalve op het gebruik van energie. De productie is hoog, evenals de kwaliteit en water en voedingsstoffen worden grotendeels hergebruikt. Het energieverbruik is echter fors; tussen de 15 en 30% van de kosten van een kwekerij gaat op aan energie. Dit zegt prof. Leo Marcelis, hoogleraar Tuinbouw en Productfysiologie aan Wageningen University.

De glastuinbouw is een sterke sector, met een exportwaarde van ca. 16 miljard euro. Wil de sector wereldwijd voorop blijven lopen, dan zal de productie per eenheid oppervlakte verhoogd moeten worden en het aandeel energie verlaagd. Niet alleen zijn verbeteringen mogelijk door het teeltproces te optimaliseren, maar ook door uitval terug te dringen. Bijna éénderde van de producten gaat na de oogst alsnog verloren.

Qua energieverbruik is het opwekken van warmte niet de bottleneck, zegt Marcelis: “De zwakte zit in de energie nodig voor verlichting. En licht is de drijvende kracht achter de groei van planten.” Hij zet met zijn groep sterk in op het gebruik van LED-verlichting in de glastuinbouw. Hij schat in dat met slim gebruik van LED de energiebesparing kan oplopen tot 50 procent. Overigens heeft het gebruik van leds nog andere voordelen die de huidige lichtbronnen – hogedruk natriumlampen – niet hebben, zoals het kunnen bijsturen met de kleur van het licht, de opstelling van de lichtbron ten opzichte van de plant of de intensiteit van het licht. Zo kan de verlichting veel efficiënter worden gebruikt, ten gunste van een nog betere groei van de plant en hogere kwaliteit van het product.

Bron: www.energievastgoed.nl
terug naar overzicht