13 maart 2014
Provincie Noord-Holland investeert in verduurzaming bedrijventerreinen
De provincie Noord-Holland investeert de komende 3 jaar opnieuw miljoenen in het opknappen en verduurzamen van bedrijventerreinen. In de periode 2014-2016 is er €10 miljoen beschikbaar voor investeringen in het herstructureren van bedrijfslocaties. In 2014 is er daarnaast nog €2 miljoen beschikbaar om verouderde terreinen te verduurzamen. De subsidieregeling ‘herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen’ (HIRB) geeft een stimulans aan verouderde bedrijventerreinen. De regeling van de provincie zorgt ervoor dat gemeenten de terreinen beter kunnen inrichten, veiliger maken en zorgen voor een betere bereikbaarheid. De provincie stelt hiervoor tot en met 2016 jaarlijks €3,4 miljoen voor beschikbaar.

Verduurzaming van bedrijventerreinen
In 2014 is er extra aandacht voor verduurzaming van bedrijventerreinen. Gemeenten en ondernemers kunnen maximaal €200.000 euro subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen in de openbare ruimte of in de bedrijfspanden. Voorbeelden hiervan zijn LED-verlichting, oplaadpunten voor elektrische auto’s, het plaatsen van zonnepanelen of de isolatie van gebouwen.

Hogere vastgoedwaarde
De afgelopen jaren zijn er met steun van de provincie tientallen projecten opgepakt en is een flinke slag gemaakt in de verbeteringen van diverse Noord-Hollandse terreinen. Bedrijven kunnen daardoor op deze terreinen beter functioneren en krijgen de panden een hogere vastgoedwaarde.

Bron: www.duurzaamvastgoed.nl 


terug naar overzicht