17 januari 2012
Nieuw entreebord voor de Beukenhorsten
Op 19 december jl. werd tijdens een informele borrel het nieuwe entreebord van De Beukenhorsten door wethouder Arthur van Dijk en Rabobank Regio Schiphol directeur Leo Peeters Weem onthuld. Het was een geslaagde bijeenkomst met een hoge opkomst. De status van 2011 en het plan van aanpak voor 2012 zijn kort toegelicht, evenals de duurzame initiatieven die in het gebied worden uitgevoerd.
Het jaar 2011 is een bijzonder jaar geweest voor De Beuk Erin. Zo is de coöperatieve vereniging De Beukenhorsten opgericht en is momenteel 130.000 m² van eigenaren en 2.300 medewerkers aangesloten. Het jaar 2012 zal in het teken staan van een gestructureerde aanpak en verdere professionalisering van De Beuk Erin. www.beukenhorstzuid.nl


terug naar overzicht