17 oktober 2013
URGENDA start klimaatzaak tegen de staat
De procedure is gebaseerd op het argument dat de staat ''onrechtmatig handelt door het niet voeren van adequaat klimaatbeleid''. We moeten nu samen de gevaarlijke klimaatverandering keren, anders laten we de generaties na ons een onleefbare wereld na. Burgers zullen hun leiders moeten helpen met de verduurzaming van de samenleving, stelt Urgenda. Er is nog één democratische macht over, die binnen de rechtsstaat de overheid tot de benodigde klimaatactie kan aanzetten: de rechterlijke macht. Urgenda vraagt de rechter in een dagvaarding tegen de Staat objectief naar de feiten te kijken en te eisen wat nodig is voor een leefbare wereld, nu en in de toekomst.

Planetaire noodtoestand
De aarde koerst steeds sneller op gevaarlijke klimaatverandering af. De beste wetenschappers op dit gebied zijn inmiddels zeer ongerust en spreken van een 'planetaire noodtoestand'. Bedrijven, organisaties en burgers erkennen dat er serieuze actie ondernomen moet worden en velen zijn al bezig met zonnepanelen, windmolens en energiebesparingen. De meeste burgers zijn slecht op de hoogte van klimaatverandering. Juist de overheid is bij machte om de versnelling te genereren, door nieuw beleid in concrete actie om te zetten en goede informatie te verstrekken. Maar de Nederlandse overheid draagt niet bij aan de verduurzaming en gaat op verschillende gebieden zelfs tegen de vergroening in. Nederland is mondiaal gezien ondanks alle initiatieven van particulieren en bedrijven geen groene trendsetter meer, maar vervuilende achterhoede geworden.

Urgenda roept op tot een schone revolutie en de kans om voor onszelf en de generaties na ons een rechtvaardige, volhoudbare samenleving te creëren. "Als we nu niets doen, laten we een onoplosbaar en onbetaalbaar probleem achter voor de volgende generaties. Omdat de overheid er niet in slaagt om internationale afspraken om te zetten in doeltreffende acties, vragen wij de rechter om op basis van erkende wetenschappelijke kennis te bewerkstelligen dat de overheid tot actie overgaat", stelt Minnesma. "Zo kunnen we de transitie naar een schone en veilige energievoorziening realiseren voor het te laat is. Een volhoudbare samenleving realiseren is simpelweg te belangrijk om aan alleen aan politici over te laten. Wij moeten het zelf doen, samen. We gaan niet meer wachten."Bron: wijwillenactie.nl


terug naar overzicht