maandag 10 december 2018

‘High potentials’ bedenken tien oplossingen voor circulaire economie

Jonge academici vanuit verschillende disciplines hebben de afgelopen maanden met een frisse blik onderzoek gedaan naar de circulaire economie. Zij bedachten 10 concrete oplossingen om de verandering naar een circulaire metropool te versnellen. Een van de ideeën wordt komend voorjaar meteen opgepakt op Haarlemmermeerse basisscholen. De 20 ‘high potentials’ gingen aan de slag vanuit de Nationale DenkTank 2018. Die heeft dit jaar de versnelling van de transitie naar een circulaire metropool als onderwerp. De gemeente Haarlemmermeer sloot zich om deze reden aan bij deze 13e editie. Dit onderwerp past uitstekend bij de collegeprioriteit Duurzaamheid.

Snelkookpan
Het tempo zat er meteen goed in bij de jonge academici. De aanpak van de denktank heeft veel weg van een snelkookpan. De start was na de zomer, ze gingen er fulltime mee aan de slag. Amper 3 maanden later - op 10 december - volgde de eindpresentatie. Met het oog op duurzaamheid is gekozen voor alleen een online versie van het complete rapport.

Circulair
In een Circulaire Economie worden alle gebruikte materialen in een product nuttig ingezet in hetzelfde of een ander product zonder kwaliteitsverlies. Als alle restproducten hergebruikt worden en de producten milieuneutraal zijn, is de kringloop compleet.

De 10 oplossingen van de jonge ’Denktankers’ op een rij

1. SpaCE
Dit interactieve actieprogramma voor kinderen uit groep 7 maakt hen bewust van circulariteit en biedt handvatten om hun omgeving te inspireren. In een online omgeving leren de scholieren 4 weken lang de ins en outs van grondstoffen en kringlopen. Het project wordt volgend jaar uitgevoerd op de Kameleon in Zwanenburg en de Zwanebloem in Zwaansho

2. CollActive
Via een onafhankelijk collectief krijgen inwoners een gezamenlijke stem om bedrijfsleven, overheid en elkaar aan te zetten tot circulariteit. Via dit platform kunnen er bijvoorbeeld campagnes komen.

3. Terugnameplatform
Met een online terugnameplatform voor kapotte elektronica worden ongebruikte of kapotte producten teruggestuurd naar de makers. Daarmee worden de zij gestimuleerd om meer circulair te ontwerpen.

 4. Opknappers
Van afknappers naar opknappers! Met de Opknapperskaart en de nationale Dag van de Opknapper worden inwoners gestimuleerd om spullen te repareren in plaats van deze weg te gooien. 

 5. Deelgoed
Via Deelgoed wordt speelgoed op school gedeeld. Door al op jonge leeftijd producten te delen wordt de deeleconomie onder de aandacht gebracht. Tegelijkertijd wordt de speelgoedberg een ’kopje kleiner’ gemaakt.

 6. Bou
Bou ontwikkelt samen met overheden, woningbouwcorporaties en andere afnemers businesscases (kosten- batenanalyse) rondom het hergebruik van bouwmaterialen. Daarbij wordt uitgegaan van circulair bouwen waarbij alle kosten over de gehele levensloop van een gebouw worden meegenomen.

 7. GoedPunt
GoedPunt is een platform dat het geld dat consumenten besteden, verbindt met waarden waar zij om geven. Het doel is mensen die circulaire en duurzame producten kopen, hiervoor te belonen. Zij kunnen punten sparen voor korting op producten of activiteiten.

8. WerkCE
WerkCE! worden werkgevers en werknemers gestimuleerd om aan de hand van eenvoudige tips en tricks hun gedrag op de werkvloer circulair maken.

9. Renovatief
Renovatief is een checklijst die de voordelen van circulariteit op gebieds-, gebouw-, installatie- en productniveau in kaart brengt. Hierdoor worden concreet antwoorden gegeven op vragen als: hoe kan er zo efficiënt mogelijk worden omgegaan met de materialen die in onze gebouwen worden gebruikt?

 10. Circulair Appèl
Het Circulair Appèl moedigt de politiek in ‘Den Haag’ aan om een echte voortrekker van circulaire economie te worden. Kies bewust voor circulaire opties, integreer circulariteit in het beleid en stimuleer ondernemers om circulair te werken.

Eindrapport
Het complete eindrapport met alle oplossingen met uitgebreide toelichting is te lezen op www.ndt18.nl

Nationale DenkTank
Naast Haarlemmermeer doen ook de gemeenten Amsterdam en Rotterdam met de Denktank mee. Andere themapartners zijn de Adessium Foundation, Goldschmeding Foundation, NVRD, HVC en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De Denktank heeft een groter aantal vaste partners uit de overheid, het bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen.

Brug slaan
Stichting de Nationale DenkTank is opgericht om een brug te slaan tussen de overheid, de wetenschap, het bedrijfsleven en de filantropie. Het doel is de Nederlandse samenleving met vernieuwende ideeën vooruit te helpen. De Stichting gelooft dat de frisse blik van jonge denkers bij uitstek geschikt is om taaie maatschappelijke vraagstukken van concrete oplossingen te voorzien, een ander geluid te laten horen en praktische doorbraken te versnellen. Informatie: www.nationale-denktank.nl

De jonge denktankers die een brug slaan naar de circulaire economie. Foto: Nationale Denktank