dinsdag 29 augustus 2017

SHARE meets in Lisserbroek VOLGEBOEKT

SHARE meets wordt georganiseerd op vrijdagochtend 15 september, dit keer in Lisserbroek. Via dit initiatief vanuit het bedrijfsleven en gemeente Haarlemmermeer wordt samengewerkt aan een duurzame samenleving. Het thema dit keer is duurzame energietransitie - Dromen, durven, doen. In Lisserbroek gebeurt veel op dit vlak, daarom is het dit keer in deze kern. Bij SHARE meets worden nieuws en ervaringen gedeeld. De setting van SHARE meets is informeel en interactief. De deelnemers gaan concreet aan de slag. Samen wordt een circulaire economie gecreëerd die toekomstbestendig is, banen creëert en innovatie aanwakkert.

Energieakkoord
In de eerste gespreksronde gaat het over het Haarlemmermeers energieakkoord. De oude energievoorziening op gas, olie en kolen moet worden omgebouwd naar een duurzaam energiesysteem met hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, aardwarmte en opslag. Pieter van der Ploeg (Alliander) wil met de deelnemers in gesprek hoe dat samen als beweging van onderop kan worden gedaan.

Lisserbroek
In de tweede gespreksronde komt ‘Lisserbroek duurzaam’ aan bod dat zich enorm inzet om zelfvoorzienend te worden. Er zijn grote ambities op het gebied van zelfvoorziening rondom energie onder andere door de hoeveelheid afval terug te dringen door recycling en hergebruik en de verbetering van de luchtkwaliteit. Ook door groenten en fruit zoveel mogelijk lokaal te verbouwen, te verkopen en te ruilen. Wat inwoners en bedrijven doen en wat ze daarbij nodig hebben, zetten Ed Nieuwenhuizen en PPeter Bon uiteen. www.lisserbroeksamenmeer.nl (mocht de link niet werken, open deze dan in Google Chrome).

Zonne-energiecentrale
Jørgen de Ree vertelt over de zonne-energiecentrale met vijftienduizend panelen op het dak van zijn bedrijf De Ree Holland. Deze gaan niet alleen energie opwekken voor het bedrijf zelf, maar ook voor omwonenden in zowel Lisserbroek als Lisse. Hoe is dit idee tot stand gekomen? Wat was er voor nodig om het te realiseren, hoe is het gelukt?

Locatie
Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1, 2165 XG Lisserbroek 

Aanmelden 
Deze bijeenkomst is VOLGEBOEKT. Reserveren is helaas niet meer mogelijk. 
Hou de SHARE website in de gaten voor het verslag, tips én de volgende SHARE Meets.

PROGRAMMA

9.00     Ontvangst met koffie en thee in dorpshuis De Meerkoet
9.30     Welkom door wethouder John Nederstigt
9.45     Twee gespreksronden in carrouselvorm:

1) Haarlemmermeers energieakkoord 
Er is een transitie nodig naar een duurzame energievoorziening. De wereldwijd gevoelde urgentie is groter dan ooit, getuige het klimaatakkoord van Parijs. Of je insteek nu ideologisch van aard is of vanuit pure bedrijfsnoodzaak; iedereen heeft er mee te maken. We hebben onze oude energievoorziening op gas, olie en kolen om te bouwen naar een duurzaam energiesysteem met hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, aardwarmte en opslag. In deze workshop wil Pieter van der Ploeg van Alliander met u in gesprek hoe we dat samen als beweging van onderop kunnen doen via het Haarlemmermeers Energieakkoord.

2) Lisserbroek duurzaam in 2030
Lisserbroek zet zich geweldig in om zelfvoorzienend te worden. Er zijn grote ambities op het gebied van:

•       Zelfvoorzienend worden rondom energie:  Energietransitie – Energieakkoord Haarlemmermeer
•       De hoeveelheid afval terugdringen door recycling en hergebruik
•       Verbetering van de luchtkwaliteit
•       Verstandiger omgaan met water door hergebruik grijs water en het terugdringen van regenwater in het riool
•       Lokaal eten door groenten en fruit zo veel mogelijk lokaal te verbouwen, verkopen en ruilen

Wat wordt er vanuit inwoners en bedrijven gedaan en wat hebben ze daarbij nodig door Ed Nieuwenhuizen en Peter Bon. www.lisserbroeksamenmeer.nl

In de tweede workshop vertelt Jørgen de Ree - ter inspiratie voor uw bedrijf – tevens over De Ree Holland. Op het dak van deze firma in Lisserbroek komt een zonne-energiecentrale met vijftienduizend panelen. Deze gaan niet alleen energie opwekken voor het bedrijf zelf, maar ook voor omwonenden in zowel Lisserbroek als Lisse. Hoe is dit idee tot stand gekomen? Wat was er voor nodig om het te realiseren? Hoe is het gelukt? www.deree-holland.com

11.45    Plenaire terugkoppeling                        
12.00    Netwerklunch               
12.30    Einde