dinsdag 04 december 2018

Wellicht energiefabriekje op STP door samenwerking met Tegenstroom

Een energiefabriekje op Schiphol Trade Park (STP). Dat wordt een reële mogelijkheid vanwege een afspraak met het lokale energiebedrijf Tegenstroom. Het doel is dat de bedrijven die zich vestigen op STP bewust kiezen voor groene, duurzame en lokale energie. “Hoe mooi is het als STP een lokaal energiefabriekje wordt voor bewoners in de regio?” vindt Andrea van de Graaf, directeur Tegenstroom. “Het idee is simpel, doeltreffend en praktisch uitvoerbaar. Er is straks meer plek voor zonnepanelen dan de bedrijven zelf nodig hebben. 1 en 1 is 3. De zonnepanelen komen op de grote daken van de gebouwen op het 350 hectare grote bedrijventerrein naast NS-Station Hoofddorp.”

Overeenkomst
De overeenkomst werd op donderdag 29 november in de circulaire experimenteerplek C-Bèta op STP getekend tussen Schiphol Trade Park en Tegenstroom. De afspraak is dat STP bij bedrijven die zich op dit terrein vestigen, Tegenstroom als energieleverancier naar voren schuift. Duurzaam, innovatief en circulair. Deze nieuwe afspraak komt kort nadat STP en het hoogheemraadschap van Rijnland samen afspraken maakten over de klimaatbestendigheid. Ook bij STP zien ze dat energiebedrijf Tegenstroom veel kennis en ervaring heeft op het gebied van de levering van duurzame opgewekte energie. Een ander voordeel is dat ze kennis van de lokale markt hebben. Daarmee is het een geschikte samenwerkingspartner.

Ambities
Schiphol Trade Park (STP) is een samenwerking van gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Real Estate en SADC. Deze drie partijen hebben grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Er wordt bij de inrichting volop nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen én een duurzame omgang met water. Waar mogelijk worden lokale samenwerkingspartners aangetrokken, zoals nu bij Tegenstroom het geval is. 

Andrea van de Graaf (Tegenstroom) en Dick van der Harst (Schiphol Trade Park) op het bedrijventerrein. Foto: STP

Denken
Dick van der Harst, projectdirecteur STP wil circulair denken waarbij de lokale opwek van hernieuwbare energie een belangrijke rol speelt. “Daarnaast moeten we zorgvuldig omgaan met energieverbruik zodat onze CO2-uitstoot vermindert.”

Ambities
Tegenstroom werd onlangs als collectief door de Consumentenbond voor de vierde maal op rij uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. Bedrijven die klant zijn of worden, hebben een C02-neutraal energiegebruik. Zo dragen ze bij aan hun eigen duurzame ambities en die van STP. Naast het realiseren van zonnepanelen en leveren van lokaal opgewekte schone stroom geeft Tegenstroom advies over energiebesparing. Ook onderzoekt Tegenstroom innovatieve manieren van verwarmen, bijvoorbeeld met zonnecollectoren en lokale opslag in waterbassins onder de grond.