vrijdag 23 februari 2018

Gezamenlijke inkoopactie energiemaatregelen groot succes

De gezamenlijke inkoopacties voor energiemaatregelen die afgelopen najaar in Haarlemmermeer zijn gestart, zijn een groot succes. Sinds de start hebben 2.800 inwoners aangegeven hun woning te willen verduurzamen. Er zijn al ruim 600 sets zonnepanelen aangeschaft en ruim 100 woningen zijn de afgelopen weken voorzien van isolatiemaatregelen. De bewoners besparen hierdoor jaarlijkse ruim €700.000 en dat elk jaar weer. Er is veel animo voor het advies op maat voor energieneutraal wonen: er hebben zich meteen 70 bewoners voor aangemeld. De eerste huisbezoeken worden momenteel uitgevoerd en de eerste adviezen liggen over twee weken bij die bewoners op de mat. 

Informatiebijeenkomst
Dat de actie een succes is blijkt ook uit de opkomst van de informatiebijeenkomst afgelopen week in het raadhuis. Hier waren bijna 200 personen aanwezig om informatie in te winnen over isolatiemogelijkheden, zonnepanelen en energieneutraal wonen.

Verlaag energierekening
In een aantal wijken in de gemeente is huis aan huis een informatiebrief verspreid over de mogelijkheid tot het verduurzamen van hun woning en het verlagen van hun energierekening. Met de juiste maatregelen kan de energierekening zelfs volledig naar nul. Bewoners hebben vaak een onnodig hoge energierekening. Veel oudere huizen zijn niet (goed) geïsoleerd en verbruiken hierdoor veel gas. Daarnaast beseffen weinig mensen dat het dak van hun woning vaak uitstekend geschikt is om zelf energie op te wekken met zonnepanelen. In veel gevallen kunnen de woningen zelfs volledig energieneutraal worden.