donderdag 24 mei 2018

In juni eerste paal energieneutrale woonvoorziening ‘Villa Octet’

Goed nieuws voor acht toekomstige bewoners van Villa Octet. In juni gaat de eerste paal de grond in van deze levensloopbestendige woonvoorziening in Nieuw-Vennep. Een doorkijkje naar de realisatie van dit kleinschalig particulier initiatief in Getsewoud-Noord. Mensen met een licht- tot matige verstandelijke beperking gaan hier comfortabel wonen.

Zelfstandig wonen voor mensen met een verstandelijke beperking is niet altijd even gemakkelijk. Daarvoor is begeleiding nodig. Ouders kunnen de begeleiding niet permanent geven, omdat ze er op een gegeven moment vanwege leeftijd of de eigen gezondheid niet meer toe in staat zijn. Om toch zelf invloed te hebben op de leefsituatie van hun kinderen, wordt deze kleinschalige woonvoorziening gebouwd. De financiën voor het gebouw zijn rond, er wordt nog naar geld gezocht voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes en de keuken.

Wooninitiatief
Omdat Ria van de Hoef uit Nieuw-Vennep ook een dochter heeft met een verstandelijke beperking, begon ze in 2012 met de ontwikkeling van deze gezamenlijke woonvoorziening. Met een aannemer en financiers volgden gesprekken over de grond. Bij het zoeken naar een geschikte kavel werd rekening gehouden met integratie, veiligheid en faciliteiten in de nabijheid voor de toekomstige bewoners. Na bijna twee jaar werd een maatschappelijk bewogen financier gevonden. Ook werken vele andere organisaties mee waaronder de Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind (NSGK). Deze subsidieerde de opstartkosten en draagt bij aan de verdere oprichting. In 2014, bij de oprichting van een stichting, sloten nog andere ouderparen aan van toekomstige bewoners.

Muziek
De woonvoorziening komt nabij een winkelcentrum, bruggen en straten die allemaal namen van componisten hebben of raakvlakken met muziek hebben. Ria van der Hoef liet zich hierdoor inspireren door het huis ‘Villa Octet’ te noemen. Een octet is een muziekensemble van acht muziekinstrumenten. Ieder heeft er zijn of haar eigen inbreng. Met de verschillende muziekinstrumenten vormen zij samen een harmonische groep. Ria van der Hoef: "We hopen dat de bewoners, ieder met zijn of haar eigen identiteit, dus ´eigen instrument´ harmonisch kunnen samenleven."

Gewoon huis
Het uitgangspunt van Villa Octet is een gewoon huis in een gewone wijk. Met een passende vorm van begeleiding waar de bewoners zich kunnen ontwikkelen, met elkaar kunnen genieten en van- en met elkaar kunnen leren. Er gaan jongvolwassenen van circa 20 tot 30 jaar wonen. Zorg en wonen wordt gescheiden, het wonen wordt uit hun Wajong-uitkering betaald. Elke bewoner krijgt zijn/haar eigen appartement dat is voorzien van onder meer een woonkamer, badkamer, slaapkamer, keukentje, eigen bel én brievenbus. Voor de gezelligheid van het samen wonen, komt er een gemeenschappelijke ruimte.

Zorg en begeleiding
De begeleiding zal voor de bewoners zoveel mogelijk worden voortgezet zoals zij thuis gewend zijn. De zorg wordt ingekocht met de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van de bewoners. Hierdoor kan er zelf een keuze worden gemaakt voor een zorgaanbieder en kan er mede vorm worden gegeven aan de manier van zorgverlenen. Zoveel mogelijk wordt het groepsgevoel gestimuleerd in een huiselijke en gezellige sfeer.

Duurzaam
Villa Octet wordt zo duurzaam en levensloopbestendig mogelijk neergezet. Helemaal in de geest van de tijd wordt het pand gasloos en wordt volledig elektrisch in de energie voorzien. Door onder meer een gemeentelijke bijdrage wordt ‘nul op de meter’ bereikt. Dat betekent dat geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen en worden kosten voor verwarming, warm water en elektra bespaard. Hiervoor worden zonnepanelen, zonnecollectoren, zonneboilers en warmtepompen geïnstalleerd. De stichting is nu bezig nog meer geld bij elkaar te brengen voor het project ‘0 op de meter’.

Lees hier het hele artikel. 

De levensloopbestendige woonvoorziening Villa Octet in Nieuw-Vennep. Afbeelding: ENZO architectuur & interieur