maandag 18 juni 2018

Hyde Park in de startblokken

Hyde Park, de toekomstige wijk tussen station en centrum van Hoofddorp, maakt op zijn minst de twee wethouders van Hoofddorp Centraal en de wethouder die over wonen gaat erg trots. Als de gemeenteraad ook enthousiast is over het stedenbouwkundig plan, dat het college op 19 juni heeft vastgesteld, is het einde van de spookstad Beukenhorst-West met zijn leegstaande kantoren heel dichtbij.

Marjolein Steffens-van de Water en Adam Elzakalai, beiden verantwoordelijk voor deze ontwikkeling en Tom Horn, met wonen in zijn portefeuille, steken hun vreugde over deze nieuwe mijlpaal op de weg naar Hyde Park niet onder stoelen of banken. Ze zien veel voordelen en kijken ook tevreden terug op het traject dat hiernaar heeft geleid. Adam Elzakalai denkt dat Hyde Park één van de meest fantastische wijken in Nederland kan worden. De maximaal 4.000 appartementen die er komen, zijn niet alleen goed nieuws voor alle soorten woningzoekenden, stelt hij, maar Hyde Park is ook in veel opzichten zeer vernieuwend, in elk geval voor Haarlemmermeer, waar wonen, werken, winkelen en andere functies nergens zo worden gemengd als in deze wijk waar levendigheid troef is, voorspelt hij.

Suncuts
Hyde Park wordt een wijk met een unieke sfeer, weet hij zeker. Want waar vind je nog meer in een relatief klein gebied woningen, hotels, kantoren, ateliers, horeca en een gezondheidscentrum bijeen? Wethouder Adam Elzakalai meldt dat Hyde Park zo wordt ingericht dat er geen aaneengesloten blok ontstaat. “De appartementengebouwen worden aparte Hoofddorpse huizen met binnentuinen en daktuinen. Diversiteit is troef. De kleuren van de gevels zijn aardse kleuren die refereren aan het landschap van de polder. En er komen “suncuts”. “Zeg maar: happen uit de gevels waardoor woningen die dakterrassen kunnen krijgen. En uitzicht.”

Auto te gast
Wethouder Steffens zegt: "De auto is te gast in Hyde Park." Dat is ook te merken aan de lagere parkeernorm dan gebruikelijk is in de polder. Stilstaand blik op straat, zul je er niet vinden want parkeren gebeurt inpandig onder de woongebouwen, die zeker voor Haarlemmermeerse begrippen, flink de lucht in gaan. De wethouder vervolgt haar sfeerschets: “Auto delen wordt troef in Hyde Park." Je zult er vooral fietsers tegenkomen met veel jongeren op het zadel. En wandelaars. Ook ’s avonds. Al die levendigheid zal de sociale veiligheid enorm verbeteren want de huidige leegstaande kantoren die voor een groot deel tegen de grond gaan, vormen nu troosteloze decors die het hooguit goed doen in de slotscenes van actiefilms waar de held definitief afrekent met allerlei gespuis.

Urban mining
Nog wat sleutelbegrippen die voor Hyde Park gelden: gasloos, warmte- en koudeopslag, laadpalen en lcd-verlichting. “En urban mining. De materialen van de oude kantoren worden hergebruikt bij projecten elders in de regio. De nieuwe bewoners van Hyde Park komen weliswaar niet zo weelderig in het groen te zitten maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door hun spreekwoordelijke achtertuin." aldus wethouder Marjolein Steffens.

Mooie cijfers
Ze doelt uiteraard op het Wandelbos en de Fruittuinen, die in samenspraak met de omwonenden zijn opgeknapt en heringericht. Van de 4.000 woningen gaat veertig procent de verkoop in en is zestig procent te huur. Twintig procent behoort tot de categorie sociale huur. Mooie cijfers vindt wethouder Tom Horn. Weliswaar streeft hij naar gemiddeld dertig procent sociale huur maar hij vindt niet dat Hyde Park hiermee een negatieve score van tien procent oplevert. Eerder een positieve score van twintig. “Bij uitleglocaties is die dertig een hard getal. Bij inbreilocaties zoals deze, waaraan ook nog eens hoge duurzaamheidseisen worden gesteld, mag je heel blij zijn met twintig procent sociale huurwoningen. En dat ben ik dan ook.”

Kruisweg
De drie wethouders komen er rond voor uit dat ze beseffen dat niet iederéén even blij is met Hyde Park. Zo maken bewoners van Kruisweg die straks zicht krijgen op de eerste drie te bouwen delen van Hyde Park, bezwaar tegen de hoogte. Na besprekingen met projectontwikkelaar Hyde Park, heeft de architect een aantal bouwlagen geschrapt. De omwonenden hebben hoe dan ook het recht om bezwaar aan te tekenen, benadrukken de drie. Het woord is aan de gemeenteraad. "Het is heel goed mogelijk dat al eind dit jaar de verkoop begint en dat medio 2019 de eerste zaken zichtbaar worden in het gebied." aldus wethouder Marjolein Steffens. Hyde Park zal naar verwachting rond 2025 klaar zijn. Ze vervolgt: "Tijdens de bouw zal er overlast zijn maar de logistieke aanpak is zodanig, dat je er wel kunt wonen terwijl er dingen gebeuren. Het blijft tijdens de bouw leefbaar.” Maar, herhalen de drie bestuurders, het woord is nu aan de gemeenteraad. Die bespreekt Hyde Park naar verwachting op 12 juli en neemt er een week later een besluit over. 

Foto: Jur Engelchor: Bewoners tijden een bijeenkomst in het kantoor van Hyde Park in Beukenhorst-West. 

Bron: Informeer Online