donderdag 30 november 2023

Cruquius Penning 2023 voor Li An Phoa

Ecoloog en filosoof Li An Phoa heeft op 29 november de Cruquius Penning ontvangen, de waterinnovatieprijs van gemeente Haarlemmermeer. Phoa is oprichter van Drinkable Rivers en vraagt op structurele wijze aandacht voor water. Met de uitreiking van de penning wil de gemeente inspirerende kennis uitwisselen en aandacht vestigen op het thema water. 

Hier leest u meer over de 1852 Lezing en de Cruquius Penning.

Mariette Sedee, wethouder van grootschalig groen, milieu en water is blij met de keuze voor een filosoof en inspirator op het gebied van water: “Met alle toekomstscenario’s over milieu en klimaatverandering zinkt de moed ons soms in de schoenen. Li An Phoa laat ons zien dat je zelf, heel concreet, binnen je persoonlijke leven, het verschil kunt maken.” 

Levenswerk
Met Drinkable Rivers komt Li An Phoa op voor een toekomst met gezonde, drinkbare rivieren: “Water is net zo belangrijk voor het leven op aarde als de zon. Het is de oorsprong van ons bestaan. De drinkbare rivier is een concreet doel waar we naartoe kunnen bewegen. Ik zie het als mijn levenswerk.”

Oordeel jury
Volgens de jury biedt Li An Phoa op vernieuwende wijze perspectief aan mensen om zelf aan schoon water te werken. “Met haar bevlogen strijd en visie op schone, drinkbare rivieren geeft Li An Phoa invulling aan de gedachte ‘Groter denken, kleiner doen’. Zij weet een snaar te raken als iemand die vanuit het hart strijdt voor een betere toekomst met een droombeeld waar we zelf invloed op hebben. Van de manier waarop je voedsel verbouwt tot aan de shampoo die je gebruikt. Al onze dagelijkse acties doen ertoe.”

Drinkable Rivers
Li An Phoa (1980) vraagt wereldwijd aandacht voor het belang van gezond water door langs bekende grote rivieren te lopen. De afgelopen jaren wandelde ze meer dan 18.000 kilometer op vijf continenten. Onderweg verrichtte ze onderzoek, gaf ze les en spoorde mensen aan tot actie. In 2018 liep ze 1.000 kilometer langs de Maas, van de bron in Frankrijk tot de monding in de Noordzee. Die wandeling vormde de start van “Mayors for a Drinkable Meuse”, een internationaal burgemeestersnetwerk voor een drinkbare Maas. Ook wandelde ze onder andere langs de Vecht en de IJssel.

Thames
Li An is recent opnieuw op pad om de waterkwaliteit onder de aandacht te brengen, dit keer liep ze 350 km langs de Thames in Engeland: Thames.drinkablerivers.org

Cruquius Penning
De Cruquius Penning is een onderscheiding van gemeente Haarlemmermeer. De toekenning gebeurt bij besluit van een onafhankelijke jury en wordt uitgereikt tijdens de bijeenkomst op 29 november, waarbij de winnaar ook de 1852 Lezing uitspreekt. Met deze lezing wil gemeente Haarlemmermeer iedere twee jaar, omstreeks 2 december (de geboortedag van Nicolaus Cruquius), de schijnwerper zetten op het thema water en kennis uitwisselen vanuit nieuw perspectief, innovatief denken, pioniersgeest en transitie. De penning wordt voor de zesde keer uitgereikt.

Samenstelling jury
De jury van de Cruquius Penning bestaat uit Bianca Peters (juryvoorzitter en Unit directeur Zoetwatersystemen Deltares), Kees Vendrik (voorzitter Nationaal Klimaat Platform); Rogier van der Sande (dijkgraaf en voorzitter van de Unie van Waterschappen) en Mariëtte Sedee (wethouder).

1852 Lezing
De 1852 Lezing die de ontvanger van de Cruquius Penning uitspreekt, verwijst naar het jaar waarin het Haarlemmermeer werd drooggelegd dankzij visie en daadkracht van ondernemende, toekomstgerichte pioniers. Het doel van de lezing is om de pioniers van nu, gericht op een duurzame toekomst, in de schijnwerpers te zetten. Belangstellenden kunnen deelnemen aan de bijeenkomst. Aanmelden kan via deze link.

Meer informatie: Prijsuitreiking Cruquius Penning | 1852 lezing

Foto: Henk Ganzeboom. 
Ecoloog en filosoof Li An Phoa, winnaar van de Cruquius Penning.