vrijdag 24 augustus 2018

Denk mee over Lincolnpark!

In het zuidoosten van Hoofddorp komt straks een bijzondere wijk; Lincolnpark Circulair. Deze wijk moet een voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en innovatie. Lincolnpark Circulair wordt op een nieuwe manier ontwikkeld en gebouwd. Waarbij anders wordt omgegaan met onder andere materialen, energie, water en mobiliteit. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met duurzame materialen en oplossingen. In Lincolnpark staan wonen en leven met elkaar en omkijken naar elkaar centraal.

Voor deze circulaire wijk van én voor de toekomst is gemeente Haarlemmermeer op zoek naar mensen die mee willen denken over de doelstellingen en de stedenbouwkundige kaders van Lincolnpark Circulair. Wij zoeken expertbewoners die bijvoorbeeld ervaring hebben met circulair bouwen of duurzame maatregelen hebben genomen in of om huis op het gebied van energie en water. Bewoners die bijna geen afval hebben, omdat dit zoveel mogelijk opnieuw wordt gebruikt en gescheiden. Of bewoners die al in een duurzame wijk wonen of betrokken zijn bij duurzame initiatieven.

We zoeken een gevarieerde groep expertbewoners. Samen bespreken we de doelstellingen van de verschillende thema’s en bepalen we de stedenbouwkundige kaders die we meegeven aan de ontwikkelaars. Deze ideeën en expertise dragen bij aan de ontwikkeling van Lincolnpark Circulair als voorbeeldwijk.

Aanmelden
Aanmelden als expertbewoner kan door een mail te sturen met contactgegevens naar lincolnpark@haarlemmermeer.nl o.v.v. expertbewoner.

Foto: Shutterstock
Groene huizen in Haarlemmermeer
Hoe Lincolnpark Circulair eruit komt te zien ligt mede aan de expertbewoners.