donderdag 17 maart 2022

Energiebank Haarlemmermeer heeft nieuwe voorzitter

Remco Pols is de nieuwe voorzitter van De Energiebank Haarlemmermeer. Vrijwillige energiecoaches van De Energiebank helpen mensen met een laag inkomen om hun energierekening blijvend te verlagen. Afgelopen jaar stegen de energieprijzen zo hard dat bij veel huishoudens de maandbedragen ondanks de compensatie van de overheid met tientallen euro’s zijn gestegen. Juist mensen die rond moeten komen met weinig, worden hierdoor hard geraakt. De ambitie van De Energiebank is dan ook om te groeien. Remco Pols is in het dagelijks leven regiomanager bij woningbouwcorporatie Ymere in Haarlemmermeer. Onder leiding van deze stevige, betrokken en kundige voorzitter wil De Energiebank deze ambitie realiseren.

Remco Pols: “Als regiomanager ben ik in mijn werk dagelijks bezig met de huisvesting van mensen met een laag inkomen. Dat brengt maatschappelijke en geregeld ook individuele vraagstukken met zich mee. En dan ben ik ook nog voorzitter van het team dat Ymere op de energietransitie voorbereidt. Deze ervaring neem ik mee naar De Energiebank. Het doel van de Energiebank spreek mij niet alleen zeer aan, het werk van de Bank ligt in het verlengde van mijn belangrijkste werkzaamheden. Ik heb er enorm veel zin in om mijn schouders eronder te zetten. Om met het bestuur en het team vrijwilligers deze dure energie-tijd voor zoveel mogelijk mensen te helpen verlichten.”

Het team van De Energiebank
Het voorzitterschap van de Energiebank is een onbezoldigde nevenfunctie. De overige bestuursleden zijn Marco Albers (penningmeester) en Aarnoud van der Deijl (secretaris).
Het bestuur wordt ondersteund door het ‘energieteam’, dat helpt met bijvoorbeeld het opleiden van energiecoaches, beheren van de voorraden (van energiebesparende maatregelen) en communicatie en fondsenwerving. En natuurlijk zijn vrijwilige energiecoaches actief, inmiddels al zo’n vijftien.

Ambitie
In het najaar van 2021 is dankzij een bijdrage van het Coöperatiefonds van de Rabobank Regio Schiphol een ambitieplan gemaakt. Een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Energiebank, gericht op groei van het aantal klanten en het borgen van de continuïteit. Een deel van de doelgroep van De Energiebank woont in de sociale huurwoningen van Ymere. Remco Pols wil zijn kennis, zijn netwerk en zijn ervaring met deze doelgroep inzetten zodat De Energiebank meer mensen kan helpen met verlaging van hun energierekening.

Maak jij je wel eens zorgen over je energierekening?
De Energiebank Haarlemmermeer helpt mensen met een laag inkomen om hun energierekening blijvend te verlagen. Vrijwillige energiecoaches geven advies én gratis energiebesparende producten. Zo daalt de energienota en blijft er meer geld over. Maak jij je wel eens zorgen of je de energierekening wel kan betalen? Of wil je besparen op energie, maar je weet niet zo goed hoe? Een energiecoach helpt je graag. Maak een afspraak via 023 20 40 187 of mail: welkom@energiebankhaarlemmermeer.nl.
Kijk voor meer informatie op www.energiebankhaarlemmermeer.nl