maandag 22 november 2021

UITNODIGING SHARE Meets (livestream) Healthy Urban Living & Working

Graag nodigen we je uit voor SHARE Meets. Het programma staat in het teken van innovatieve ontwikkelingen en spraakmakende cases en bedrijven. Dit keer gaat het over duurzaam, gezond, vitaal en sociaal samenleven. Gesprekken aan tafel in studio De Pit van gemeente Haarlemmermeer, gecombineerd met interactie via WhatsApp.

Programma
15.00 Welkom door Jurgen Nobel, wethouder Woningbouw en moderator Margo Spek, gemeente Haarlemmermeer.

15.10 Nils Bonder en Geer Karman van AM over Landgoed Wickevoort en Healthy Urban Living. Landgoed Wickevoort is een nieuw duurzaam woongebied in het historische dijkdorp Cruquius. Centraal staat ‘Healthy Urban living & working’: gezond, vitaal en sociaal samenleven, in schone, veilige, prettige, duurzame en economisch welvarende steden. AM ziet het als haar maatschappelijke plicht om bij te dragen aan een gezonde levensstijl. Hoe creëer je een gezonde woon- en werkomgeving?

15.30 Geluidadaptief bouwen met Marc Frowijn, gemeente Haarlemmermeer en Martijn Lugten, TU Delft. 
Gemeente Haarlemmermeer is samen met TU Delft en SADC gestart met een pilot voor ‘geluidadaptief’ bouwen. In een speciaal fieldlab op Schiphol Trade Park wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om gebouwen zo te ontwerpen dat geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt, en hoe de gebouwde omgeving invloed heeft op hittestress en luchtkwaliteit. Daarbij wordt naar drie aspecten gekeken: vormgeving van gebouwen, gevelmaterialen, en de inrichting van de openbare ruimte. Wat kunnen we ervan leren?

15.50 Bram Breedveld van Landlab
Op Landgoed Wickevoort staat de natuur voorop. Niet alleen wordt zoveel mogelijk het aanwezige volwassen groen behouden, er wordt ook veel extra groen geplant. Ook is er gekeken naar klimaatadaptie om te zorgen dat woningen en de woonomgeving hitte- en regenbestendig is. De oplopende warmte in steden heeft gevolgen voor de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners. Welke klimaatadaptieve maatregelen zijn meegenomen voor minder hittestress, regenbestendigheid en meer natuur?

16.05 Martin Verzijden, De Wickevoorter Stadsboeren
Stadslandbouw (Urban Farming) is het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of in de nabijheid van een stad. Vaak heeft deze multifunctionele landbouw meer functies dan alleen voedsel produceren zoals bijvoorbeeld recreatie, educatie, zorg, horeca en beheer van groene ruimte. Hoeve Wickevoort is hiervan een mooi voorbeeld. Martin Verzijden en zijn zus Ada de Graaff-Verzijden zijn de nieuwe stadsboeren van Landgoed Wickevoort. Wat waren de beweegredenen? Hoe gaat het?

16.15 Afronding door moderator Margo Spek

Aanmelden
Wij willen graag weten of u deelneemt. U kunt zich aanmelden via deze link.
Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met een aparte link voor deelname aan de livestream. 

Graag tot ziens tijdens SHARE Meets op 15 december!