dinsdag 07 september 2021

UITNODIGING SHARE Meets Landgoed De Olmenhorst

Graag nodigen we je uit voor SHARE Meets en de uitreiking van de SHARE AWARD 2021. Het programma is weer een live bijeenkomst en staat in het teken van innovatieve ontwikkelingen en spraakmakende cases en bedrijven. De SHARE AWARD wordt voor de tiende keer uitgereikt en is een blijk van erkenning voor een bedrijf dat opvalt in de regio Haarlemmermeer op het gebied van duurzame innovatie en pionieren.

Programma
13.30   Ontvangst

14.00  Welkom door moderator IIknur Dönmez - Metropool Regio Amsterdam.

14.05 Florian de Clercqvijfde generatie eigenaar van Landgoed de Olmenhorst, vertelt over duurzame kansen en de noodzaak van goed rentmeesterschap en biologische landbouw. Hoe kunnen boer en natuur harmonieus samenwerken met oog voor toekomstige generaties? De Olmenhorst is het ruim 165 jaar oude authentieke landgoed in Lisserbroek en al sinds de drooglegging van de Haarlemmermeerpolder privébezit van de familie de Clercq. Het familiebedrijf werkt volgens de biologische principes van Zorg, Ecologie, Gezondheid en Eerlijkheid. Een mooie ontwikkeling want behalve voedsel levert het telen van biologisch lokaal eten in de regio nog veel meer voordelen op. Denk aan meer groen en ruimte voor overvloedig regenwater. Aan beweging, gezonde voeding, saamhorigheid en werkgelegenheid. Aan minder afval en minder kilometers. En de korte keten zorgt voor een betere relatie tussen burger en boer. Waar liggen kansen om elkaar te versterken?

14.35 Marjolein Brasz, managing director van Foodvalley NL over hoe we de transitie van een duurzaam voedselsysteem in een stroomversnelling kunnen brengen. In 2050 moet ons voedselsysteem voedselzekerheid bieden aan tien miljard mensen wereldwijd. Gezond, lekker, betaalbaar en duurzaam eten, geproduceerd met respect voor dier en onze planeet. Het is een grote uitdaging, maar wel haalbaar als we onze krachten bundelen en samen de toekomst van voedsel vormgeven. Nederland is fantastisch voorgesorteerd om wereldwijd bij te dragen aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. We hebben veel ervaring, kennis en een goede reputatie. En omdat we in ons land bij uitstek in staat zijn om over sectoren en waardeketens heen te werken is onze innovatieve slagkracht enorm. Het is nu zaak om deze collectieve kracht samen in te zetten en daarmee de transitie in een stroomversnelling te brengen want het voedselsysteem is van iedereen. Hoe gaan we dat doen?

15.05 Mike Boks (Business Manager Food & Beverage manager) en Martijn Horsman (Strategisch adviseur Duurzaamheid) over Zero Waste op Schiphol. In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo voedsel verspild (1.649-2.568 kiloton). Dat gebeurt in de hele keten: van boer tot bord en van lopende band tot restaurant. Op Schiphol wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van verschillende processen op de luchthaven. Met 67.000 werknemers en doorgaans miljoenen passagiers is het gebied een stad op zich. De afgelopen periode is bij uitstek een moment geweest om de duurzame ambities verder vorm te geven. Schiphol zet in op zero emissie en zero waste in 2030. Voor het managen van restafvalstromen werkt Schiphol samen met partners. Welke stappen zijn al gezet? Wat is de meerwaarde? En ook de oproep aan het SHARE netwerk: Welke nieuwe kansen voor samenwerking met partners zijn mogelijk?

15.35 Uitreiking tiende SHARE AWARD 2021 door Marja Ruigrok, wethouder Economische zaken en Innovatie Haarlemmermeer.

16.00 Korte rondleiding op het landgoed en netwerkborrel met streekprodukten.

17.00 Einde

Locatie
Landgoed De Olmenhorst, Lisserweg 481 in Lisserbroek.

Aanmelden
Wilt u ons laten weten of u komt via deze link. De toegang is gratis.                                       
Reageer snel want het aantal plaatsen is beperkt. 

Graag tot ziens tijdens SHARE Meets op 6 oktober!