vrijdag 18 juni 2021

Verslag SHARE Meets De toekomst van Werk

Door luchthaven Schiphol binnen de gemeentegrenzen was Haarlemmermeer jarenlang de sterkste economische regio van Nederland. Tot vorig jaar de corona-crisis uitbrak en de economie in één klap tot stilstand kwam. Dat was reden voor SHARE Meets om op 16 juni een online bijeenkomst over ‘De toekomst van werk’ te organiseren. De economie trekt intussen weer aan. Ruud van Hecke (manager Externe Betrekkingen gemeente Haarlemmermeer) ging met verschillende gasten in gesprek. 

Enthousiast maken 
Het eerste gesprek was met Paul van Heeringen, managing partner bij Impact on the Job. Nu is hij een succesvol ondernemer, maar er gingen jaren in loondienst aan vooraf. Toen hij tegen een burn-out aanzat, gooide hij met succes het roer om. Hij startte samen met compagnons een adviesbureau met als uitgangspunt het Engelse woord 'Purpose', oftewel doel. Purpose zorgt voor motivatie en verbondenheid. Het gaat erom dat mensen bevlogen zijn, in hun werk maar ook privé. Bevlogen professionals zijn zeer gemotiveerd en hebben een groot aanpassings- en prestatievermogen. "Er is lef voor nodig om dingen anders aan te pakken." Dat brengt Paul telkens bij zijn klanten in beeld om zowel management als teams enthousiast te maken. “Bevlogenheid binnen organisaties is een belangrijke voorspeller voor duurzaam succes. Zeker in deze tijd, nu corona op de terugtocht is, hebben werknemers er behoefte aan om te weten waarvoor ze aan de slag zijn.” legt Paul uit. 

Herwaardering vakmanschap
Vervolgens kwam Guido Braam (ondernemer en Circular Hero 2021) aan het woord, initiatiefnemer van Route Circulair. Dat is een bureau dat ondernemers begeleidt om circulair te ondernemen. Ook hij zoekt naar betekenis en mensen die meeveren met wat wordt gevraagd. “In coronatijd hebben we kunnen zien hoe snel mensen kunnen schakelen. Kijk bijvoorbeeld in deze studio in het raadhuis. We zitten hier met kwalitatief goede mensen die vóór coronatijd evenementen organiseerden. Binnen no-time waren zij in staat deze studio te bouwen. Zij hebben zich snel aangepast aan de veranderende situatie.” Guido Braam hield een pleidooi om niet alleen een diensteneconomie te zijn, maar om ook productiefaciliteiten te starten. “Die zijn de aflopen tijd veel belangrijker geworden. Onze kwetsbaarheid op dat punt werd onlangs aangetoond met het vastlopen van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal, we waren toen in één keer onthand. Denk daarom na hoe we hier weer productie kunnen doen, en daar is vakmanschap voor nodig. Er zijn mensen voor nodig die verstand hebben van het maken en repareren van producten.”

Skills
Diploma’s zijn belangrijk maar skills - oftewel een set van vaardigheden, mentale en fysieke eigenschappen en werkstijlen - zijn dat ook. Door de coronacrisis is het belangrijk die in beeld te hebben om de kans op werk te vergroten. House of Skills brengt dat allemaal in kaart. Zowel werkenden als werkzoekenden kunnen online zien welk werk bij hun past. Ook kunnen organisaties hiermee werknemers vinden met de juiste skills voor hun vacatures. Programmadirecteur Annelies Spork is enthousiast over de aanpak. “Als je jong bent word je opgeleid voor een baan. Stopt die baan, dan kom je in de WW of de bijstand. Dat heel circulaire denken is voor House of Skills de opgave. Ook de Sociaal-Economische Raad (SER) is enthousiast over deze aanpak. Want je bent meer dan je diploma. Zeker als het om praktisch geschoolde mensen gaat. Die zijn niet zo gewend zich een heel leven lang te scholen. Het is dan heel goed dat je je opgedane vaardigheden in beeld brengt. Ga dus na wat je hebt geleerd in het werkzame leven, welke vaardigheden je hebt. Maar ook, wat kan de volgende stap zijn?” Speciaal voor MKB’ers start House of Skills na de zomer een training zodat ook zij kunnen inspelen op de ontwikkelingen die nodig zijn.

Opschakelen
Vierde onderwerp op rij was de Luchtvaart Community Schiphol, een stichting van Schiphol Group, KLM en ROC Amsterdam en Flevoland. Zij werken met meer dan vijftig aangesloten bedrijven aan het duurzaam versterken van de arbeidsmarkt op de luchthaven. Directeur Francien David ervaart de afgelopen anderhalf jaar als een hele bijzondere film. “Waar we in maart vorig jaar spraken van krapte op de arbeidsmarkt, sloeg dat in één keer om. De vraag stortte helemaal in. Heel veel mensen werden ontslagen en flexkrachten konden naar huis. Wat je nu ziet door vaccinatie en andere ontwikkelingen is dat we weer opschakelen en dat leidt tot vraag naar personeel. Een pilot waarbij ook het House of Skills paspoort werd ingezet is goed verlopen. Het mooie is dat mensen inzicht krijgen in hun eigen talent en daar terecht trots op zijn.”

Zolderkamer
Johan Rip was nog maar enkele dagen wethouder Werk & Inkomen, Economie en Ondernemerschap en Arbeidsmarktbeleid, toen hij door de coronamaatregelen gedwongen werd vanuit een zolderkamer te werken. Alle wethouders uit de omliggende gemeenten staken op dat moment - elk vanaf hun eigen zolderkamer - de koppen bij elkaar. Samen bedachten ze een plan om mensen die hun baan verloren of dreigden te verliezen, van werk naar werk begeleiden. Dat mondde uit in het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam met één loket om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Het draait nu al een jaar en werkt goed.

Menselijk contact
Judith Wullur is van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam en heeft met werknemers en werknemers persoonlijk contact. Ook is ze blij met het online matchingsplatform HalloWerk waar werknemers en werkgevers elkaar makkelijk kunnen vinden. “Maar menselijk contact blijft belangrijk. Wat zijn je diploma’s maar ook wat zijn je skills? Er wordt ook gekeken of een kandidaat mentaal aan een andere baan toe is. Er wordt dus alles uit de kast getrokken om de kans zo groot mogelijk te maken. Er zijn inmiddels 200 mensen geplaatst. Een voordeel is ook dat wij kosteloos zijn.”

Kers op de taart
Nu de arbeidsmarkt begint aan te trekken, gaat wethouder Johan Rip door met aanjagen en verbinden om de tekorten in de sectoren te verminderen. “En als het niet anders kan, kun je eraan denken een fonds in het leven te roepen om financieel te helpen, als kers op de taart. Het gaat erom dat vraag en aanbod elkaar goed vinden.”

Terugkijken
De hele uitzending van SHARE Meets kan hier worden teruggekeken. 

Foto: Programmadirecteur Annelies Spork (House of Skills) en directeur Francien David (Luchtvaart Community Schiphol) worden geïnterviewd door gespreksleider Ruud van Hecke.