dinsdag 15 juni 2021

Onderzoek naar geluidsadaptief bouwen van start

Op 15 juni is er in de gemeente Haarlemmermeer gestart met het opbouwen van een zogenaamd Fieldlab waar onderzoek wordt gedaan naar geluidsadaptief bouwen. De proef komt erop neer dat onderzocht wordt of gebouwen zo ontworpen en gepositioneerd kunnen worden dat de bewoners minder geluidshinder van bijvoorbeeld vliegverkeer hebben. De proef wordt gedaan met een opstelling die bestaat uit 120 containers, die woningen nabootsen en komt te staan bij C-Bèta in Hoofddorp.
Naast de gemeente Haarlemmermeer hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken een financiële bijdrage geleverd. Over een ander deel van de financiering is er een subsidieaanvraag ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Woningen in aanbouw
In de toekomst kunnen woningen mogelijk geluidsadaptief gebouwd worden. Foto: Danny de Casembroot.

TU Delft
Het Fieldlab is onderdeel van een onderzoek vanuit de TU Delft in samenwerking met AMS Institute. Eerder onderzoek heeft laten zien dat gebouwen invloed hebben op de geluidsniveaus van vliegtuigen. Door slimme keuzes te maken bij stedelijke ontwikkeling, positionering, vormgeving en materiaalgebruik van woningen is het aannemelijk dat de impact van vliegtuiggeluid rond woningen kan worden beïnvloed. Experimenten met een proefopstelling om innovaties te testen, helpen de wetenschappelijke modellen in de praktijk te testen en te verbeteren. De uitkomsten uit het onderzoek bieden ook een kans voor de gemeente Haarlemmermeer om wonen en vliegen slimmer te combineren en de leefomgevingskwaliteit in luchthavenregio’s te verbeteren.

Twee tot drie jaar
Jurgen Nobel, wethouder woningbouw is een warm pleitbezorger van dit onderzoek. "De luchthaven geeft economische voorspoed, maar de geluidshinder is ook onmiskenbaar. We willen de komende jaren duizenden woningen bijbouwen. Ik hoop dat de resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan een betere kwaliteit van onze leefomgeving."

Martijn Lugten leidt vanuit de TU Delft het onderzoek. "We zullen metingen uitvoeren op het gebied van geluid, wind en temperatuur. De opstelling wordt gebouwd van zeecontainers en zal de komende twee tot drie jaar blijven staan. De resultaten van het onderzoek zijn openbaar beschikbaar."

In september wordt er een groter evenement gepland. Dan zijn alle 120 containers geplaatst en kan er meer uitleg gegeven worden over dit onderzoek.

Foto: Danny de Casembroot. 
In de toekomst kunnen woningen mogelijk geluidsadaptief gebouwd worden.