dinsdag 03 december 2019

Hoe wekt Haarlemmermeer in de toekomst energie op?

In de gemeente Haarlemmermeer is volop aandacht voor de energietransitie: hoe gaan wij over naar nieuwe energie en wat zijn hiervan de gevolgen? Dit is het onderwerp van een serie bijeenkomsten in december. Met onder andere een informatief spel (Serious Game) gaat de gemeente samen met inwoners en ondernemers na wat dit betekent voor het landschap.

Nederland maakt ruimte voor de opwek van duurzame energie. Bijvoorbeeld elektriciteit uit zonnepanelen en warmte uit de grond. Voor deze nieuwe energie worden ook nieuwe netwerken aangelegd. Zo worden elektrische auto’s van duurzame energie voorzien en gebouwen warm gehouden. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werkt de gemeente Haarlemmermeer aan een nieuw energiesysteem.  

Nieuw landschap 
De omslag naar duurzame energiebronnen is nu al zichtbaar in het landschap. Denk aan de vele zonnepanelen die steeds meer op woningen en daken van bedrijven verschijnen. Of aan de acht windmolens langs de A4 bij Burgerveen. De kunst is om de veranderingen zo goed mogelijk in het landschap in te passen.  

Hoeveel ruimte is er nodig als er meer duurzame energie wordt opgewekt? Wat betekent dit voor ons landschap? Past dat eigenlijk wel in Haarlemmermeer? Het zijn vragen die de gemeente Haarlemmermeer samen met inwoners en ondernemers wil uitwerken.  

Serious Game
In de Serious Game Energie gaat de gemeente samen met de deelnemers na waar ruimte is voor zonneparken en windmolens. Op een grote kaart van de gemeente gaan de deelnemers gezamenlijk puzzelen hoe nieuwe energie kan worden opgewekt. En waar dat zou kunnen. Wat betekent het als alle parkeerplaatsen worden overdekt met zonnepanelen? Kunnen er windmolens bij Schiphol? De gemeente gaat hierover het gesprek aan en leert wat wel en niet kan. Inwoners en ondernemers zijn welkom. Het spel wordt op twee verschillende plekken en data (2 en 10 december) gespeeld. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen meedoen. De inhoud van deze twee bijeenkomsten is gelijk.  

Verkennende informatieavond
Naast de Serious Game-avonden is er op 16 december een verkennende bijeenkomst over energieopwekking in Haarlemmermeer. In het raadhuis wordt dieper ingegaan op de manieren van duurzame energie-opwek en de gevolgen daarvan. Dit gebeurt aan de hand van verschillende mogelijkheden. Kortom, iedereen heeft volop keuze om informatie over de energietransitie te verzamelen. 

Speeldata en locaties 
Iedereen in Haarlemmermeer kan deelnemen aan zowel de Serious Game als de informatiebijeenkomst over energieopwekking. Meedoen aan de game en de bijeenkomst is kosteloos. De Serious Game Energie wordt gespeeld op de volgende datum: Dinsdag 10 december van 19.30 tot 21.30 uur in het raadhuis in Hoofddorp 

De verkennende informatiebijeenkomst over energieopwek is op: 
Maandag 16 december van 19.30 tot 21.30 uur in het raadhuis in Hoofddorp 

Aanmelden  
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan energie@haarlemmermeer.nl.
Laat in verband met de organisatie weten wanneer en hoeveel personen er komen.  

Energietransitie 
Meer weten over de plannen voor de energietransitie van de gemeente Haarlemmermeer? Kijk op www.haarlemmermeer.nl/nieuweenergie

Foto: Ook in andere gemeenten wordt de Serious Game gespeeld.