dinsdag 26 november 2019

UITNODIGING SHARE Meets Energietransitie ma 2 dec 2019

Graag nodigen we je uit voor SHARE Meets. Samen met inwoners en ondernemers bereidt de gemeente Haarlemmermeer zich voor op de energietransitie. Hoe gaan we over naar nieuwe energie en wat zijn hiervan de gevolgen? Daarover gaat SHARE Meets op maandag 2 december.

Programma
14.30   Ontvangst

15.00  Welkom door Age Vermeer en Andrea van de Graaf, directeur Tegenstroom. Tegenstroom is verkozen tot groenste energieleverancier van Nederland. Het gemeentelijke energiebedrijf is 100% fossielvrij en wekt lokaal energie op. Welke nieuwe plannen zijn er?

15.15 Wethouder Jurgen Nobel, wethouder Energietransitie en Woningbouw Hoe werkt Haarlemmermeer aan de energietransitie.

15.25 Interview met Jos Koeckhoven.
Ondernemer Jos Koeckhoven liet een paar jaar geleden uitrekenen dat er circa 1.400 zonnepanelen op zijn dak passen. Nu liggen er panelen die voldoende zonnestroom opwekken voor 100 gezinnen en ook voor Mysteryland. Van aardappelboer naar energieleverancier, hoe is het hem gelukt?

15.35 Workshop - Energietransitie- interactieve setting
Een duurzame energievoorziening is één van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende jaren. Met het energiespel denk je mee rondom de complexiteit. Wat is de impact van de beslissingen die je neemt? Door de benodigde opwekking ‘neer te leggen’ op de kaart van gemeente Haarlemmermeer krijg je inzicht in de omvang van de opgave en de keuzemogelijkheden.

16.15 Alex Tuinstra programmanager Energietransitie Haarlemmermeer vertelt over de strategie en plannen van de komende jaren. Haarlemmermeer start met een proef voor een aardgasvrije (bestaande) wijk, lokale energie-opwek, zonnevelden, windturbines, subsidies en energiebesparende maatregelen.

16.30 Remco Pols regiomanager Ymere.
Voor woningcorporatie Ymere is de energietransitie ook een enorme opgave. We bereiden ons daarop voor, maar laten de regie aan de gemeente. Belangrijke uitgangspunten voor de woningcorporatie zijn betaalbaarheid (voor huurders) en “no regret”. Hoe verduurzaam je bestaande sociale woningbouw?

16.45 Paneldiscussie over de kansen, belemmeringen en uitdagingen o.l.v. moderator Andrea van de Graaf

17.00 Netwerkborrel 

Locatie
Dura Vermeer, Taurusavenue 100 in Hoofddorp

Aanmelden
Laat ons weten of je komt via deze link De toegang is gratis.

Graag tot ziens tijdens SHARE Meets op maandag 2 december!