woensdag 30 oktober 2019

Welke wijk wil aardgasvrij worden?

In de toekomst stoken we ook in Haarlemmermeer zonder aardgas ons huis warm. De gemeente wil graag horen welke ideeën er zijn voor een 100 procent aardgasvrije wijk. Is er al een concreet initiatief om straten, buurten of wijken aardgasvrij te maken? Dan kijken we samen of we er een proefproject van kunnen maken.

In de jaren 60 schakelde Nederland voor woningverwarming over van steenkool op aardgas. Sinds die tijd is in veel Nederlandse huishoudens stoken op aardgas de norm. In Haarlemmermeer maken we nog steeds veel gebruik van aardgas. Omdat de aardgaswinning in Groningen de komende jaren wordt afgebouwd, wil Nederland overschakelen naar aardgasvrije bebouwing. Dit gebeurt geleidelijk en samen met inwoners en ondernemers.

Proeftuin
Vorig jaar is het Rijk gestart met 27 ‘proeftuinen’ waar gewerkt wordt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk. Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken stelt het Rijk mogelijk ook in 2020 financiering beschikbaar. Gemeente Haarlemmermeer onderzoekt daarom de mogelijkheid om ook een proeftuin op te starten.

Meepraten
Als een gemeente meedoet, bepaalt zij zelf haar aanpak. Omdat in één keer meerdere woningen en bedrijven worden aangepast, kunnen kosten worden bespaard. En meestal kunnen tegelijkertijd andere voorzieningen in de wijk worden verbeterd. Zoals wandel- en fietspaden of andere zaken in de openbare ruimte. Bewoners en bedrijven in de wijk kunnen meepraten over de aanpassingen.

Verkenning
Dit najaar verkent de gemeente dan ook de mogelijkheid om een wijk in Haarlemmermeer aan te dragen als proeftuin. Hiervoor wil de gemeente aan de slag met een bestaand initiatief dat gezamenlijk wordt uitgewerkt tot een kansrijke aanvraag voor het Rijk. Het Rijk zal de aanvraag beoordelen en bepalen of de wijk daarvoor wordt geselecteerd. 

Energietransitie
Een proeftuinwijk vormt een van de vele mogelijkheden om van het aardgas af te gaan. Meer weten over de plannen voor de energietransitie van de gemeente Haarlemmermeer? Kijk op: www.haarlemmermeer.nl/nieuweenergie. Wethouder Jurgen Nobel (Energietransitie en woningbouw): “Er staat heel wat te gebeuren de komende jaren. Eigen initiatieven juichen we toe. We willen niemand iets opdringen. Mensen die kansen zien om hun huis te verduurzamen, zien dat later ook in hun portemonnee. Dat is een goede ontwikkeling.”

Aanmelden
De gemeente staat open voor ideeën en initiatieven. Inwoners die een concreet initiatief met buren of bedrijven in hun buurt hebben, kunnen zich bij de gemeente melden. Stuur een e-mail naar energie@haarlemmermeer.nl met de naam van de wijk en korte omschrijving van het initiatief. Vermeld daarbij ook de motivatie en kansen. De gemeente beoordeelt de aanvragen op geschiktheid en nodigt van de meest kansrijke wijken een aantal vertegenwoordigers uit voor een gesprek.