vrijdag 19 juli 2019

Sinusmaaien voor grotere biodiversiteit

Het maaibeleid van de gemeente Haarlemmermeer richt zich vooral op het vergroten van de biodiversiteit: het aantal en soorten planten en insecten. Sinusmaaien (slingerend maaien) is daarvoor een hele goede manier van maaien. Bij sinusmaaien wordt het gebied in twee fasen gemaaid. In de eerste fase wordt een slingerend (meanderend) maaipad van ongeveer twee meter breed gemaaid, dat eindigt waar het begint, in een soort lus. Het maaisel wordt zoveel mogelijk afgevoerd. Vooral op de overgang van korte naar lange begroeiing kunnen vlinders hun eitjes afzetten, waardoor er meer vlinders en meer soorten vlinders kunnen komen.

Tijdens de tweede fase, die enige tijd later plaatsvindt, wordt de begroeiing aan de binnenkant van de lus weggemaaid. Het pad zelf en de buitenkant wordt dan met rust gelaten. Ook dit maaisel wordt weggehaald. Deze stappen worden in een jaar meerdere keren herhaald. Door deze manier van maaien blijven in de winter delen als ruig gras staan. Juist daarin kunnen veel insecten(larven en -poppen) overwinteren.

Sinusmaaien kan op plaatsen met een minimale terreinbreedte van 15 meter. Ook op smallere stroken is het door een gevarieerd beheer van het terrein mogelijk om meer insecten te laten overwinteren.

Foto: Margo Oosterveen > Een maaipad met aan de randen hoger gras en bloemen.