woensdag 03 juli 2019

SHARE Meets innovatieve woningbouw: ‘dit zijn initiatieven waar je blij van wordt’

Tot 2040 worden er in Haarlemmermeer 20.000 woningen bijgebouwd. Hoe ga je dat doen? Dit vraagt om innovatieve ontwikkelingen rondom energie, circulair bouwen, water, geluid en biodiversiteit. Ruim 70 deelnemers vanuit bedrijven en organisaties kwamen op 2 juli naar SHARE Meets in het Cruquius Museum, dat symbool staat voor pionieren in de polder. Treffender kon het bijna niet.

Samen sta je sterk, draagt Wouter van Twillert van C-Creators Cirkelstad uit, ook met bouwen. “Om vaart te kunnen maken met bouwen staat opschaling centraal, is bestaande en nieuwe kennis collectief, verhogen we de circulaire lat in elk project en verbinden we relevante organisaties in ons netwerk. “We willen bijdragen aan een onomkeerbare beweging in de bouwsector, zowel aan opdrachtgevende als opdrachtnemende kant. Door deze beweging worden andere typen gebouwen gebouwd en wordt op een nieuwe manier naar gebiedsontwikkeling gekeken. Steden zijn of worden dan ‘futureproof’ en mensen wonen en werken prettig in de MRA.”

Gebruik sloopmateriaal
Vervolgens gaf moderator Age Vermeer, net geridderd tijdens zijn afscheid bij bouwbedrijf DuraVermeer en een van de SHARE-founders, het woord aan grondstoffenregisseur Jolein Baidenmann. Twee van haar belangrijkste prioriteiten zijn een goed gebruik van bouw- en sloopmaterialen en circulair bouwen. Ook stimuleert ze dat circulair inkopen bij gemeentes meer uniform wordt. “Niet iedere gemeente heeft een eigen procedure, maar zorg voor harmonie binnen de overheid als het gaat om bijvoorbeeld tenders die worden gedaan in de bouw.” Jolein vindt het bouwprogramma van C-Creators een mooi voorbeeld van sociaal ondernemerschap: een maatschappelijke doelstelling bereiken via een business- &netwerkmodel. De samenwerking kan ook heel praktisch zijn, als gemeentes vastlopen bij bepaalde projecten of renovaties. Dan heeft het Bouwprogramma misschien wel een mooie oplossing.”

Portemonnee
“Bij het bouwen van huizen vinden we duurzaamheid, klimaat- en energievoorzieningen, geluidsadaptief bouwen en circulariteit een belangrijk gegeven,” vertelt wethouder Jurgen Nobel  Alle nieuw te bouwen huizen zijn gasloos en energieneutraal. “Als wethouder Energietransitie spreekt mij dat natuurlijk aan. Daarnaast is het voor al die nieuwe bewoners goed voor de portemonnee. In het half jaar dat ik wethouder ben, heb ik al een aantal eerste palen geslagen van aardgasloze woningen, zoals die van het project Het Gemaalhuis in Hoofddorp en van sociale huurwoningen in Tudorpark met een veel lagere energierekening.” Het kost de wethouder weinig moeite met nog veel meer voorbeelden te komen.

Geluidsadaptief bouwen
En ook Schiphol heeft volop z’n aandacht. “De luchtvaart maakt werk van het verminderen van hinder en schoner en stiller vliegen. Ze zijn bezig met bio- en synthetische kerosine. Doet de sector genoeg? Nee, er is een wereld te winnen en dat zeg ik ook tegen Schiphol.” Ook ging de wethouder nader in geluidsadaptief bouwen, waarmee een wijk zo wordt ingericht dat bewoners minder last hebben van vliegtuiggeluid. “We zoeken naar mogelijkheden om een pilot in Haarlemmermeer te realiseren. Dit zijn initiatieven waarvan je blij wordt.”

Bestaande huizen
Hoe bestaande woningen te verbeteren met isolatiemaatregelen en zonnepanelen, weet Lieven Andringa, directeur Winst uit je Woning, als geen ander. Hij startte bijna 10 jaar geleden in Haarlemmermeer via NMCX Centrum voor Duurzaamheid. Door collectieve inkoop profiteren bewoners van kortingen en zijn ze verzekerd van goede service. Op deze manier zijn al honderden woningen in Haarlemmermeer voorzien van isolatie en zonnepanelen. Hij gaf de SHARE-deelnemers een kijkje in zijn keuken om partijen bij elkaar te brengen. Zijn werkwijze heeft hij intussen via zijn eigen bedrijf over een groot deel van Nederland met succes uitgerol

Huis van staal
Dat energieneutraal bouwen tegenwoordig realiteit is en voor de deskundigen, een EPC om van te dromen, bewees Robert Sijtsma (directeur Elements Netherlands). Hoewel het eerste huis nog in Almere moet worden gebouwd, somde hij vrijwel zonder moeite tientallen voordelen van zijn nieuwbouwwoning op waarvan het geraamte uit staal bestaat. Een kleine greep hieruit: standaard All Electric; Nul op de Meter; energiezelfstandig; eigen energie opwekking, opslag en gebruik; vloerkoeling en vloerverwarming en climate control per etage. En uiteraard krijgt elke woning standaard van een laadpaal voor een elektrische auto. 

In een fabriekshal in Breukelen worden de onderdelen van de woningen gefabriceerd en ze worden op de bouwplaats afgemonteerd, allemaal binnen circa 1 maand. Door deze werkwijze worden de werkzaamheden op de bouwlocatie tot een minimum beperkt en daardoor ook de overlast voor de omgeving. Op de vraag vanuit het publiek of er naast alle voordelen ook nadelen aan de woning zijn, kende hij er maar één. Omdat de huizen in alle gevallen een plat dak hebben, kan dat voor het verkrijgen van een bouwvergunning bij sommige gemeenten problemen geven als ze vasthouden aan het bekende zadeldak.

Sponsors gezocht
De meest opmerkelijke circulaire verbouwing betreft die van het Cruquius Museum zelf, waar deze editie van SHARE Meets plaatsvond. Er wordt nu de laatste hand gelegd aan het zoeken van sponsors voor de uitbreiding, vertelde projectleider Frits Ferres. Zowel het Cruquius Museum, het Historisch Museum en Meer-Historie komen hier straks samen, de opening is gedacht in 2020. De tekeningen voor de verbouwing zijn gemaakt, C-Creators heeft ook hieraan meegewerkt. Wat vooralsnog ontbreekt is een substantieel deel van het benodigde geld, hiervoor worden sponsors gezocht. Aan het einde van de middag kregen de deelnemers vanzelfsprekend een rondleiding op deze plek.