maandag 11 februari 2019

Meermaker ook van start in gemeente Teylingen

Meermaker, het duurzame investeringsfonds van de gemeente Haarlemmermeer, gaat binnenkort ook in de buurgemeente Teylingen aan de slag. De gemeenteraad van Teylingen heeft ingestemd met de oprichting van de bv Meermaker Teylingen (MMT), naar voorbeeld van Meermaker Haarlemmermeer (MMH). De gemeente Teylingen stelt 2.4 miljoen euro investeringsgeld te beschikking over een periode van vier jaar. MMT krijgt drie taken: beheer van het investeringsfonds, opzetten van een duurzaam informatiepunt voor inwoners, bedrijven en organisaties en uitvoeren van diverse acties uit de duurzaamheidsagenda van de gemeente Teylingen. Streven is om de bv per 1 maart op te richten.

Meermaker Haarlemmermeer is in 2013 gestart met een investeringsbudget van 3,3 miljoen euro. Duurzame projecten in Haarlemmermeer kunnen tot 40 procent cofinanciering krijgen. Inmiddels heeft Meermaker 11 projecten succesvol gecofinancierd voor een totaal bedrag van ruim 2 miljoen euro. Wat opvalt is dat de gefinancierde projecten relatief kleinschalige projecten zijn (gemiddelde financiering € 220.000) en worden gerealiseerd door lokale ondernemers. Zonder de lening van Meermaker zouden deze projecten naar alle waarschijnlijkheid niet van de grond zijn gekomen.

Vliegende start
In Teylingen was niet onopgemerkt gebleven dat Meermaker een effectieve aanjager en versneller van duurzaamheid is. Na een uitgebreide verkenning heeft de gemeente Teylingen besloten aan te haken. De verwachting is dat MMH vanuit haar ervaren vertrekpunt aan MMT een vliegende start kan geven. Voorbeelden van projecten waar MMH in investeert zijn: decentrale opslag van zonne- energie in huisbatterijen, duurzame renovatie van de Vespohal in Nieuw Vennep, een vernieuwend mobiliteitsconcept, een zonneweide en een bassin met algen in een oude kwekerij. Alle projecten staan op meermaker.nl

Informatiepunt
Naast het investeringsfonds wordt MMT ook het aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven die aan de slag willen met duurzaamheid. Ook kan de organisatie actief projecten uit de duurzaamheidsagenda van Teylingen uitvoeren.

Koploper
Andrea van de Graaf, de huidige directeur van Meermaker, zal haar tijd gaan verdelen over de twee gemeentes. In beide plaatsen worden mensen gezocht ter versterking van het team dat nu nog maar uit twee personen bestaat. Van de Graaf: “Mijn collega Pia en ik vinden het heel leuk en ook een grote uitdaging om in Teylingen aan het werk te gaan. Haarlemmermeer is een koploper op het gebied van duurzaamheid. Daar hebben wij een bijdrage aan mogen leveren. We gaan er alles aan doen om ook in Teylingen een versnelling te realiseren”. Voor Haarlemmermeer is de uitbreiding ook voordelig. Door de uitbreiding wordt de slanke organisatie van Meermaker (nu 2 personen) versterkt en is daardoor minder kwetsbaar. Dat is een voordeel voor beide gemeenten.

Mogelijkheden
In Haarlemmermeer is nog investeringsgeld beschikbaar. Heb je een innovatief duurzaam project, laat het weten via welkom@meermaker.nl
Kijk voor voorbeelden van projecten op meermaker.nl