donderdag 31 januari 2019

Eneco helpt bedrijven op STP met duurzaamheid

Schiphol Trade Park gaat samenwerken met Eneco om het nieuwe bedrijvenpark naast de A4 het meest duurzame bedrijventerrein van Europa te maken. Daartoe ondertekenden beide bedrijven afgelopen vrijdag een samenwerkingsovereenkomst. Als onderdeel van de samenwerking adviseert Eneco als energiepartner bedrijven die zich op STP willen vestigen over energieverduurzaming en -besparing.

Bedrijvenpark Schiphol Trade Park (STP), langs de A4 ten zuiden van Hoofddorp en grenzend aan het NS-Station Hoofddorp, mikt op de grote behoefte aan duurzame bedrijfsruimte in de buurt van Amsterdam en Schiphol. Het biedt ondernemers een inspirerende omgeving waar duurzaamheid en innovatie samenkomen.

Ambitie
STP is een samenwerking van SADC, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol Real Estate en is 350 hectare groot. De drie partijen hebben grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Er wordt bij de inrichting volop nagedacht over het opwekken en gebruik van hernieuwbare energie, hergebruik van grondstoffen én een duurzame omgang met water. Concreet is daarbij het uitgangspunt dat alle nieuwbouw op het terrein voldoet aan de BREAAM Excellent score. Dat is de op-een-na hoogste categorie voor duurzame bouw. Waar mogelijk worden samenwerkingspartners aangetrokken.

Duurzame koers
Dick van der Harst, projectdirecteur STP: “Om die ambitie waar te maken zochten wij een partner die brede kennis en ervaring heeft ten aanzien van het verduurzamen van bedrijfsruimte. Wij willen bedrijven in ons gebied stimuleren slimme en duurzame energietoepassingen toe te passen. Omdat deze specifieke kennis bij hen vaak niet of onvoldoende aanwezig is, voert Eneco een duurzame koers. Zij hebben alle know-how in huis over onderwerpen als hernieuwbare energie, duurzame warmte, slim energiemanagement en elektrisch vervoer.”

Hotspot
In haar rol als energiepartner adviseert Eneco nieuwkomers op het bedrijventerrein vrijblijvend over integrale oplossingen voor een duurzame of energie-neutrale bedrijfsvoering. Hans Peters, Chief Customer Officer van Eneco: “Ik ben verheugd met deze samenwerking. Hierdoor kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie om van Schiphol Trade Park een circulaire hotspot te maken. Dat past ook goed bij onze ambitie om heel Nederland te helpen om te schakelen naar een duurzame, slimme en schone energievoorziening.”

SADC
SADC, voluit Schiphol Area Development Company, ontwikkelt een aanbod van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende bedrijvenparken, waaronder Schiphol Trade Park, op de WESTAS van de Metropoolregio Amsterdam. Het bedrijf is in 1987 opgericht om de economische potentie van stad en luchthaven optimaal te benutten, krachten te bundelen en daarmee de concurrentiepositie van de regio in (inter)nationaal verband te versterken. SADC past op maat circulaire principes toe bij het ontwikkelen van bedrijfslocaties.