14 november 2014
Verbeterplannen (Zwerf)Afval door leerlingen Kaj Munk College Haarlemmermeer
Leerlingen van het Kaj Munk College hebben nieuwe ideeën gepresenteerd voor Verbeterplannen (Zwerf)Afval. De ideeën komen voort uit een voor Nederland uniek 'Boostcamp Duurzaamheid' dat het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH) aanbiedt aan scholen voor voortgezet onderwijs. In dit lesprogramma  worden leerlingen een week lang uitgedaagd innovatieve oplossingen te bedenken voor duurzaamheidsvraagstukken. Ze krijgen kennis, inzichten en vaardigheden aangeboden om de opdracht goed te kunnen vervullen. Maar ook inspirerende voorbeelden, zoals dat van de negentienjarige Boyan Slat, die twee miljoen dollar ophaalde voor zijn techniek om de plastic soep (grote hoeveelheden plasticafval in de oceanen) op te ruimen.

De ideeën van de jongeren worden beoordeeld op originaliteit en haalbaarheid door een professionele jury. Daarin zitten naast wethouder Duurzaamheid John Nederstigt, coördinator van Dopper Water & Waste Academy Christy ter Braak, directeur  Arjanne Lagendijk van Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH) en Alle van Steenis, directeur Kaj Munk College. Het Kaj Munk College gaat het beste idee uitvoeren


terug naar overzicht