16 april 2011
'De Beuk Erin': eerst kijken naar volstand, niet naar leegstand
‘De Beuk Erin’ begon een jaar geleden met het planten van een paar jonge beukenbomen door de initiatiefnemers, om vervolgens te kijken wat er gebeurde en wie er reageerde. Nu, een jaar later ligt er een visie die grotendeels is opgesteld door de eindgebruikers van het gebied zelf. Dat is in essentie het visieproject De Beuk Erin, een vernieuwende visie hoe om te gaan met leegstand in het bestaande kantorenpark De Beukenhorsten in de Haarlemmermeer.

‘In een straat waar je veel leegstand hebt, ga je toch ook eerst met de mensen praten die er nog wel wonen. Wij hebben dus eerst gekeken naar ‘volstand’, in plaats van leegstand‘ , aldus de initiatiefnemers. ‘Nu die visie positief is ontvangen, gaan wij de volgende fase in: dat betekent dus doorgaan met overleg met de eindgebruikers, en tegelijkertijd een nieuw platform creëren met gebouweneigenaren en gemeente'.

Met ‘De Beuk Erin’ wordt een bijdrage geleverd aan de ambitieuze toekomst van de Haarlemmermeer als meest duurzame vestigingsplaats. De initiatiefnemers hebben dit project opgevat vanwege hun betrokkenheid bij hun eigen polder en zijn alle drie succesvolle pioniers op het gebied van duurzame ruimteontwikkeling en het creëren vaneen  vitale leefomgeving.terug naar overzicht