30 januari 2014
SADC en Schiphol Trade Park ondertekenen Green Deal
Donderdag 16 januari jl. hebben SADC en Schiphol Trade Park de ‘Green Deal Grassen & Gewassen’ ondertekend. De ondertekening vond plaats tijdens de conferentie ‘Connect to the Biobased Economy’ bij Waternet in Amsterdam. SADC en Schiphol Trade Park ondertekenden de Green Deal samen met 16 andere partijen* die gaan samenwerken om grondstoffen en producten uit gewassen en grassen te produceren, om zo de Biobased Economy een boost te geven. Een BioBased Economy is een economie die haar grondstoffen uit de levende natuur betrekt en deze omzet in duurzame producten.

Beschikbare gronden en straatmeubilair
De partners van de Green Deal zien kansen in een integrale aanpak van het produceren en verwerken van grassen en gewassen in de regio. De Green Deal omvat meerdere pijlers. SADC speelt een grote rol in de Green Deal bij het ter beschikking stellen van gronden op haar bedrijventerreinen voor de teelt van Biobased gewassen en grassen. Op de terreinen Schiphol Trade Park en Schiphol Logistics Park is reeds gestart met de teelt van Olifantsgras en andere Biobased gewassen. Daarnaast gaat SADC actief de mogelijkheden verkennen voor het toepassen van straatmeubilair (zoals bankjes) gemaakt uit Biobased gewassen op haar bedrijventerreinen. Op deze manier geeft SADC ook concrete invulling aan het opzetten van een circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam.

Biobased expocenter, kennisplatform en ambachtelijke academie
Een andere pijler uit de Green Deal gaat over de stimulering van de Biobased Economy via communicatie en pilot faciliteiten. Op Schiphol Trade Park is hier in 2013 reeds concreet invulling aan gegeven door de eerste opzet van een Biobased Economy cluster met de teelt van 85 hectare aan Olifantsgras en andere BBE-gewassen en het BBE-expocenter aan de Rijnlanderweg waar de toepassingsmogelijkheden van BioBased gewassen onderzocht en getoond worden, en dat dient als ontmoetingsplek voor Biobased bedrijven. In 2014 krijgt dit verder vorm door de opzet van een kennisplatform (een netwerk van kennisinstellingen en bedrijven die kennis delen). Gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Trade Park, Hogeschool InHolland en Wageningen UR werken op dit moment aan de opzet van een Ambachtelijke Academie. Dit is een kenniswerkplaats in het veld met onderwijs en onderzoek naar toepassing van BBE-gewassen. Naast genoemde kennisinstellingen zullen zich daar komend jaar ook nog andere kennisinstellingen op WO-, HBO- en MBO-niveau aan gaan verbinden.

* Ministeries EZ en I&M, BioBased Connections, AEB Amsterdam, Schiphol Nederland, Waternet, Havenbedrijf Amsterdam, Miscanthusgroep, gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen, Ursapaint, NPSP Composieten, HempFlax, Stichting Hoger Onderwijs Nederland, RVR Hoofddorp, SADC en Schiphol Trade Park

Voor meer informatie: www.schipholtradepark.nl

terug naar overzicht