12 december 2013
Meerlanden richt Innovatieraad op
Innovatieraad van groot belang
Meerlanden is koploper op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om die koploperspositie te behouden is het zaak om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De directie van de onderneming wil zich laten inspireren door toonaangevende wetenschappers en ondernemers, die op voornoemd gebied een expertrol vervullen. Om de bron van inspiratie vorm te geven heeft Meerlanden een Innovatieraad geformeerd.

“Meerlanden wil op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Als onderneming hebben wij als primaire taak waarde toe te voegen. Maar behalve een gezonde financiële basis streven we ook naar meer duurzaamheid, meer maatschappelijke betrokkenheid en meer sociale bewogenheid. Deze vier elementen: financieel gezond, meer maatschappelijk bewogen, duurzaam en sociale betrokkenheid proberen we in onze onderneming in te bedden. De professionele hulp van kwalitatief hoog niveau die onze Innovatieraad geeft is inspirerend voor de ondernemingsleiding en helpt ons onze mvo-ambities te realiseren,” aldus Ger de Jong, algemeen directeur van Meerlanden.

Samen meer waarde creëren
Meerlanden zet zich in voor een meer duurzame maatschappij. Daarom werkt zij elke dag aan meer waarde voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven. Dit doet Meerlanden vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu, mensen en de maatschappij kunnen floreren. Door juist op lokaal niveau verschil te maken, wil zij bijdragen aan een leefbare aarde voor komende generaties. Samen zorgen voor een schone, groene en veilige buurt!

Bron: www.meerlanden.nl


terug naar overzicht