19 maart 2013
Eerste hybride lichtmast van Benelux in gebruik genomen
Het brandstofverbruik van de hybride mast is met 0,25 liter per uur tien keer lager dan bij een reguliere mobiele lichtmast. De CO2-reductie kan daarmee oplopen tot maar liefst 90%. De mast kan op volle accu’s en dieseltank vijf maanden draaien zonder bijvullen. Dat laatste verkleint de kans op incidenten. De mobiele lichtmast is geluidsarm en beschikt over een ECO auto start/stop systeem. Dura Vermeer en ketenpartner Workx zijn trots op deze duurzame samenwerking.

Directeur Age Vermeer van Dura Vermeer Divisie Infra: ‘We werken in het kader van een zo laag mogelijke hinderbeleving en een zo optimaal mogelijke verkeersdoorstroming steeds meer in de nachten en weekenden. De vraag naar licht stijgt hierdoor, maar de duurzaamheidcomponent weegt tegelijkertijd steeds zwaarder. We zijn daarom ontzettend blij dat Workx onze marktwens heeft opgepakt en een prachtig keteninitiatief heeft gebracht dat ons in staat stelt duurzaam te blijven werken. Dura Vermeer is daarnaast trots op de primeur als eerste bouwbedrijf deze hybride lichtmast in te zetten op haar complexe infraprojecten. Vele Nederlanders hebben hier – onbewust – profijt van.’

Algemeen Directeur Marcel van Kesteren van Workx Materieelverhuur beaamt dit: ‘Alleen door gezamenlijke initiatieven tussen klant en leverancier is ketenintegratie in de praktijk mogelijk en kunnen wij onze toegevoegde waarde leveren aan een duurzamere, efficiëntere en veiligere sector. Onze samenwerking met Dura Vermeer is hier een fantastisch voorbeeld van.’


terug naar overzicht