09 juli 2012
Haarlemmermeer publiceert eerste resultaten duurzaamheidsmonitor
Het duurzaamheidsprogramma heeft als doel dat duurzaamheid en innovatie een nieuwe economische pijler van Haarlemmermeer moet worden, juist omdat duurzaamheid nu al lonend is. Met deze insteek wordt de uitvoering ingezet. Wethouder John Nederstigt: “De monitor helpt de gemeente met het meten van de resultaten van de mate van verduurzamen. In het begin gaat de stijging minder snel in absolute getallen, al ben ik natuurlijk blij met 12,5 procent meer duurzaam opgewekte energie in 2011 ten opzichte van 2010. Dit is een korte termijn resultaat. Uiteindelijk gaat het om de lange termijn. Want: aan de toekomst zijn we nu begonnen.”

Voor elke ambitie heeft de gemeente duidelijk beschreven welk resultaat behaald moet worden. De indicatoren geven aan hoe duurzaam de gemeente op dat moment is, gecombineerd met ingezette acties en de eindambitie geeft dit een goed beeld waar de gemeente staat.
Meer informatie is te vinden via: www.ruimtevoorduurzaamheid.com


terug naar overzicht