25 april 2013
Overleg over onderzoek Arizona State University
Bedrijven en een vertegenwoordiging van scholen maken daar verdere afspraken over de samenwerking. De reis is van 20 t/m 26 april. Naar verwachting komen de eerste vertegenwoordigers van ASU in mei 2013 naar Nederland voor vervolgafspraken.

De gemeente en bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam bespreken de eerste onderzoekstrajecten met ASU. De betrokken Nederlandse organisaties zijn Delta Development Group, KLM en de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp, Schiphol Area Development Company (SADC), Park 20|20 CV en de gemeente Haarlemmermeer. Ook maken de Nederlandse bedrijven en school kennis met de universiteit, het instituut GIOS (School of Sustainability), Amerikaanse bedrijven en partners die samenwerken met ASU. De Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp wil graag gebruik maken van de verschillende programma’s van ASU die speciaal ontwikkeld zijn voor toepassing in het voortgezet onderwijs. Verder wordt besproken welke ondersteunende rol de gemeente, de regio en haar (niet) commerciële partners kunnen spelen in de ontwikkeling van en de uitwisseling met de twee soortgelijke instituten als het GSSC Haarlemmermeer in Azië en Latijns-Amerika.

Wethouder John Nederstigt vanuit Arizona:
''Duurzaamheid gaat veel verder dan energiebesparing of hernieuwbare energie. Duurzame gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld gaat significante gezondheidswinsten opleveren. ASU heeft hier de data en de concrete suggesties voor. En na anderhalve dag al inspiratie opgedaan om de komende jaren vooruit te komen! Op onderwijsgebied zowel technisch als sociaal, maar zeker ook op het gebied van economische groei en duurzame gebiedsontwikkeling. In de Phoenix-vallei laat ASU al baanbrekend werk van absoluut wereldniveau zien. Waarom? Omdat het al kan!'' 

Wethouder Arthur van Dijk vanuit Arizona:
''Als iemand nog twijfelt aan hoe duurzaam deze universiteit is.. Dit is een universiteit met ambitie. ASU is de meest duurzame universiteit ter wereld. En ze staan te trappelen om met Haarlemmermeer samen te werken.''

Monique Hallegraeff (conrector) en Guus Daanen (docent Aardrijkskunde) vanuit Arizona:
''Een duurzame toekomst is een sociale verantwoordelijkheid die al jong kan worden aangeleerd. Daar zijn opvoeders en dus ook scholen leidend in! Maandag een bezoek gebracht aan de BioScience High School in Phoenix waar het Earth Day was. De studenten van deze school zijn al echt met duurzaamheid bezig en werken daarbij samen met studenten van ASU.''

 

 


terug naar overzicht