19 maart 2013
Woensdag 17 april eerste expertmeeting Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer
De expertmeeting van het Duurzaam Bedrijf vindt plaats tijdens de beurs Solar Solutions. In het auditorium van Expo Haarlemmermeer (Stelling 1, Vijfhuizen). Op deze vakbeurs voor zonne-energie zijn 80 stands met de nieuwste zon-technieken. Bij inschrijving voor de expertmeeting ontvangt u een gratis kaart voor de beurs. U kunt zich hier aanmelden.  Gebruik de code: Haarlemmermeer2013. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Definitief programma volgt uiterlijk een week voor de expertmeeting.

33 miljoen voor duurzame projecten
De gemeente investeert, 3,3 miljoen euro. Dat wordt ingezet voor cofinanciering van projecten van marktpartijen. Hierdoor is dit bedrag vertienvoudigd. Komend jaar wordt in totaal 33 miljoen euro geïnvesteerd in duurzame projecten. De meeste projecten zijn gericht op het opwekken van duurzame energie. Lokale bewoners, bedrijven en instellingen profiteren hiervan. De eerste revenuen worden in 2014 terug verwacht en kunnen dan opnieuw worden geïnvesteerd.

Haarlemmermeer Energie
Speciale aandacht is er voor Haarlemmermeer Energie: hoe brengen we schone stroom bij al onze bewoners en realiseren we een beheersbare energierekening? Als startproject plaatst het nieuw op te richten lokale energiebedrijf samen met Ymere zonnepanelen op minimaal 3.000 huurwoningen. Wellicht ook een mogelijkheid voor uw gemeente of coöperatiewoningen, of als investering.


terug naar overzicht