03 juni 2015
Haarlemmermeer wordt energieleverend
Belangrijk voor een circulaire samenleving is de transitie van een energievoorziening op basis van fossiele brandstoffen naar een energievoorziening op basis van hernieuwbare bronnen.
Zonne-energie levert in toenemende mate een belangrijke bijdrage aan het opwekken van duurzame energie. De aanleg van zonnestroomsystemen op maatschappelijk vastgoed blijft echter achter. De terugleververgoeding is een stuk lager en het is vaak lastig de financiering rond te krijgen. De provincie Noord-Holland subsidieert zonnestroominstallaties op maatschappelijke gebouwen en geeft zo een impuls aan de opwekking van duurzame energie.

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen in 2015 (tot en met 29 januari 2016) een subsidieverzoek indienen voor het plaatsen van zonnestroominstallaties. In totaal is er € 2.086.450,00 beschikbaar. De subsidie dekt 20% van de kosten tot een maximum van € 25.000,- per project.

Lees hier verder.


terug naar overzicht