The Waste Transformers winnaar SHARE Award 2017 Afval geeft energie!

Wethouder duurzame economische ontwikkeling Haarlemmermeer John Nederstigt reikte de SHARE Award uit. 'We moeten van gas los, om meerdere redenen. De beving in Groningen in het afgelopen weekend laat weer zien hoe urgent deze stap is. Om dit te bereiken hebben we grootschalige opwek van schone energie nodig: zonne- en windenergie. Maar ook kleinschalige, lokale opwek, waarbij GFT-afval een energiebron wordt, hebben we hard nodig. The Waste Transformers laten zien dat de kringloop gesloten kan worden. Dat laten ze hier, in de regio zien, maar deze methode kan wereldwijd worden toegepast. Ook in landen waar afval en energie nog grote(re) problemen vormen. Dat maakt The Waste Transformers een terechte winnaar!' 

Award winnaars in voorgaande jaren zijn: Rigo Verffabriek, Joost Valk Architectuur, Shell Thiocrete, Park 20|20 CV, Nijssen Recycling BV en de Coöperatieve Vereniging Miscanthusgroep U.A. Zij dragen met hun innovaties en voortrekkersrol bij aan de transitie, de omschakeling naar een circulaire economie. 

Genomineerden 
Naast The Waste Transformers waren ook genomineerd: Biobound, de Circulaire Weg en Metabolic.

Biobound 
Biobound maakt allerlei biobased producten zoals straatmeubilair (bankjes en bloembakken). Hierbij wordt geen beton gebruikt met grondstoffen als grind en zand, maar glasschuim (wordt uit restglas gewonnen) en gras. Grondstoffen worden ook hergebruikt. Het bedrijf is bovendien een voorloper in het gebruik van Miscanthus (olifantsgras) en gerecycled glasschuim in producten. De oorsprong van het bedrijf ligt in Haarlemmermeer. De jury schat in dat er een grote impact op de Grond-, weg-, en waterbouw (GWW-sector) mogelijk is. www.biobound.nl


De Circulaire weg
De Circulaire Weg heeft een asfaltweg ontwikkeld van bestaande materialen en gebiedseigen grondstoffen, waardoor minder grondstoffen nodig zijn. De Circulaire Weg is een platform waar verschillende bedrijven bij aangesloten zijn. Ze bieden duurzame en circulaire oplossingen aan in de bouw en infrastructuursector. Door de samenwerking op te zoeken kunnen de partners veel grotere stappen maken en circulaire totaaloplossingen bieden. De Circulaire Weg kan volgens de jury van de SHARE Award een grote impact hebben op de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector). 

Metabolic 
Metabolic is meer dan een consultancybedrijf die de economie wil veranderen naar duurzaam en circulair. Het bedrijf is een pionier in systeemdenken (het besef dat alles op een bepaalde manier met elkaar samenhangt) voor het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Metabolic is sterk gericht op samenwerking, open source en kennisdeling. Naast consultancy en kennisdeling is het bedrijf ook graag praktisch aan de slag. Momenteel worden op Schiphol materiaalstromen in kaart gebracht en verbeteringen voorgesteld. www.metabolic.nl 

Terug