donderdag 25 januari 2018

Marc van Rijsselberghe wint Cruquius Penning 2018

Ondernemer Marc van Rijsselberghe heeft op 24 januari uit handen van burgemeester Onno Hoes de derde Cruquius Penning van de gemeente Haarlemmermeer ontvangen. De gemeente Haarlemmermeer wil met deze Penning pioniers voor de circulaire samenleving in de schijnwerper zetten.

Marc van Rijsselberghe kreeg de Cruquius Penning onder andere omdat hij drie stappen voor is op de rest van de wereld. ‘Kan niet’ komt niet in zijn woordenschat voor en hij gaat een enorme bijdrage leveren aan het voedselprobleem in arme landen. Van Rijsselberghe komt als pionier met een oplossing voor een probleem. Burgemeester Onno Hoes en juryvoorzitter Thomas Rau reikten de Penning uit aansluitend op de 1852 Lezing op 24 januari in het FOX Theater in Hoofddorp.

Uit het juryrapport
“Marc van Rijsselberghe staat aan de basis van de zilte groenten en zilte aardappels: de teelt van voedsel op verzilte gronden die als waardeloos werd weggezet. Dat opent wereldwijd deuren naar een mogelijke oplossing van het wereldvoedselprobleem. De jarenlange experimenten op Texel hebben geleid tot de succesvolle teelt van zilte aardappels en diverse zouttolerante groenten. Het benutten van zilte gronden biedt de beste kansen voor de toekomst. De zilte teelt is ook van grote betekenis voor de vermindering van de CO2-problematiek vanuit veengebieden. Als de grondwaterstand van veen wordt verlaagd om landbouw mogelijk te maken, gaat er CO2 de lucht in. Door de klimaatverandering neemt de CO2- uitstoot uit het veen nog eens flink toe. Terwijl de uitstoot uit het veen met ruim een derde naar beneden moet. Marc van Rijsselberghe laat zien dat er manieren van landbouw en plantensoorten zijn die geen verlaging van de grondwaterstand en zoet water nodig hebben. Daarmee biedt hij een belangrijk perspectief voor landbouw en de vermindering van de CO2-uitstoot.“

Cruquius Penning, een traditie
De Cruquius Penning is vernoemd naar Nicolaas Kruik, landmeter van beroep. Hij maakte in de 18de eeuw plannen voor drooglegging van het Haarlemmermeer en wijzigde zijn naam in Nicolaus Cruquius. Zowel de Penning als de 1852 Lezing zijn een jaarlijks terugkerende traditie. In 2016 ging de Penning naar Pallas Agterberg, directeur Strategie van Alliander. In 2017 was deze voor Onno Dwars, commercieel directeur bij Ballast Nedam Development. John Nederstigt, wethouder duurzame economische ontwikkeling en energie: “Innoveren en pionieren zitten in de genen van deze polder. Juist nu hebben we pioniers, dwarsdenkers en innovators nodig om tot een circulaire samenleving te komen. Daarom staan we met de 1852 Lezing stil bij behaalde successen, delen we kennis en bieden we een podium aan de nieuwe generatie pioniers en visionairs.”

Samenstelling Comité van Aanbeveling 1852 Lezing en jury Cruquius Penning
De jury van de Cruquius Penning bestaat uit Thomas Rau (juryvoorzitter, architect), André van den Berg (Schiphol Group), Jack van der Hoek (gedeputeerde Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur bij de provincie Noord-Holland), Maurits Groen (ondernemer MGMC) en John Nederstigt (wethouder Duurzame economische ontwikkeling gemeente Haarlemmermeer). Ook de eerdere ontvangers van de penning maken hiervan deel uit: Pallas Agterberg (directeur Strategie bij Alliander en winnaar 2016) en Onno Dwars (commercieel directeur bij Ballast Nedam Development en winnaar 2017).